בית  »     »   למנהל , אני צריכה בבקשה את החוק שאמ

למנהל , אני צריכה בבקשה את החוק שאמ

אורית | 13/02/2007 |
למנהל הפורום לום רב . . . לפני מספר שבועות ואמרתי לך שפניתי לגורם צבאי והגורם הצבאי לא החזיר לי תשובה עד 45 יום. אתה עניתה לי , ואני מצטטת" את דבריך : "כעקרון העונש המקסימלי על עבירה כזו בדין משמעתי הוא 28 ימי מחבוש (כלא)." לעיקר . . . אתה יכול לומר לי אפה אני יכולה להשיג את החוק הזה ? (אני צריכה לשלוח לצה"ל פקודה מסודרת על מנת לאלץ אותם להשיב לי עד 45 יום). תודה רבה. אורית
מתן גרוס- צוות המשרד13/02/2007 בשעה 12:38

כעקרון זוהי לשון החוק:

8.0101" פניות גורמים אזרחיים – חובת מתן תשובה והנמקה
כללי
1. החוק לתיקון סדרי מנהל (החלטות והנמקות), התשי"ט1958-, קובע חובת מתן תשובה במועד
וחובת הנמקה בכל הנוגע להתייחסותם של עובדי ציבור, וחיילי צה"ל בכללם, לפניות הציבור אליהם, להשתמש בסמכויותיהם על-פי דין.
מטרה
2. מטרת הפקודה הינה להבהיר את ההסדרים הקבועים בחוק סדרי המנהל (החלטות והנמקות),
התשי"ט1958- ולהוסיף עליהם.
הגדרות
3. לצורך פקודה זו יחולו ההגדרות הבאות:
א. "חייל" – הגורם המוסמך בצבא לטפל בפניות חיילים או בפניות אזרחים ו/או להפעיל
סמכויות על-פי דין בנוגע להם, לרבות אזרח עובד צה"ל.
ב. "גורם פונה" – לרבות חיילים.
ג. "דין" – לרבות הוראות הפיקוד העליון, פקודות המטכ"ל ופקודות כלליות אחרות
המחייבות בצבא.
חובת מתן תשובה במועד
4. חייל, שקיבל פנייה בכתב מגורם אזרחי והוא מוסמך על-פי דין לטפל בנושא הפנייה, ישיב
לפונה בהקדם, אך לא יאוחר מ- 45 ימים מיום קבלת הפנייה.
5. למרות האמור לעיל, ניתן לעכב מתן תשובה אף מעבר ל- 45 ימים מיום קבלת
הפנייה, במקרים הבאים:
א. הפנייה מעוררת שאלה הדורשת חקירה על-פי דין.
ב. כאשר נקבע בדין מועד אחר למתן תשובה. במקרה זה יש להודיע לפונה את המועד
הקבוע בדין למתן תשובה לפנייתו.
ג. כשמתברר שהפנייה מעוררת שאלה, שדורשת בדיקות או דיונים נוספים. במקרה זה
יש להודיע לפונה, במידת האפשר, מהם הבדיקות או הדיונים הנוספים, הנדרשים
לצורך מתן תשובה לפנייתו.
ד. כשקיימים לגבי נושא הפנייה הסדרים שלפיהם המועד לדיון בפנייה הוא מאוחר
מהמועד האמור בסעיף 4 לעיל. במקרה זה יש להודיע לפונה מהו המועד הקבוע
בהסדר לבירור פנייתו."

כשחייל לא מקייים פקודה, ניתן להעמידו לדין משמעתי.
העונש בהליך דין משמעתי על עבירה של אי קיום הוראהפקודה יכול להגיע עד 28 ימי מחבוש (כלא) כשקצין השיפוט הינו בדרגת אלוף-משנה.
אין זה אומר שיש חובה לשפוט את החייל בגין עבירה כזו, ואין זה אומר שאוטומטית ייגזר עליו עונש המקסימום של 28 ימי המחבוש.

אורית13/02/2007 בשעה 13:18
אורית13/02/2007 בשעה 13:25

ועם מי שלא מקיים את הפקודה הוא אלוף משנה ומעלה , מה יכולה לעשות?

פשוט. . .
פניתי לקצינים בכירים והם מחזירים לי תשובות אחרי חצי שנה, אחרי שנה, אחרי 5 חודשים.

בתודה

מתן גרוס- צוות המשרד13/02/2007 בשעה 15:01

תוכלי לנסות ולפנות בעניין לנציב קבילות חיילים.

אורית13/02/2007 בשעה 15:17

השארת תגובה

0 thoughts on “למנהל , אני צריכה בבקשה את החוק שאמ

Leave a Message