בית  »     »   מילואים כסטודנט

מילואים כסטודנט

אביאל | 23/09/2008 |
שלום רב, האם ישנם הקלות בשירות מילואים עקב היותי סטודנט? אבקש התייחסות לזימונים לימי מילואים חד יומיים, אימונים ותעסוקה מבצעית.
מתן גרוס- צוות המשרד23/09/2008 בשעה 23:19

סטודנטים הלומדים במכינות קדם אקדמאיות וקדם הנדסאיות יבצעו 12 ימי מילואים בלבד בשנה אקדמאית.

סטודנטים מן המנין הלומדים לתואר ראשון או תלמידי טכנאות יבצעו בשנה אקדמאית 21 ימי מילואים.

שנה אקדמאית לענין הפקודה היא התקופה המתחילה ב- 1 לאוקטובר ומסתיימת בסוף יולי בשנה שלאחריה.

יודגש, כי זוהי המסגרת הכללית ובתוכה ייבדק כל מקרה לגופו ע"פ מועדי תחילת / סיום הלימודים בפועל במוסד בו לומד החייל שהינו סטודנט.

מחובת חייל המילואים לדווח למשרד הקישור על היותו סטודנט תוך הצגת אישור ממוסד הלימודים לצורך חישוב משך שרות המילואים.

באפשרות הסטודנט להגיש בקשה לדחיית / קיצור שרות מילואים לולת"ם, הבקשה תופנה למדור ולת"ם בבקו"ם באמצעות מוסד הלימודים.

השארת תגובה

0 thoughts on “מילואים כסטודנט

Leave a Message