בית  »     »   מצ"ח

מצ"ח

רפאל | 08/06/2007 |

התלוננתי נגד מפקדת בגין זיוף מסמך לשם קבלת טובות הנאה ממערך הת"ש בצבא . בהם קיבלה אלפי שקלים שלא כדין ובמרמה .

מה מצ"ח עושים במקרה הנ"ל- מה תהליך החקירה?

מה העונשים יוכלים להיות?

רפאל08/06/2007 בשעה 16:23

ואליו דרגת המפקדת הוא סא"ל.

האם היא יכולה לטעון שאני רק מנסה לנקום בגלל שהיא פיטרה אותי? האם טענה זו קבילה?

מתן גרוס- צוות המשרד08/06/2007 בשעה 16:38

החקירה מן הסתם תתמקד בלבדוק את אמיתות הדיווח שלה למערך הת"ש.
במידה ומדובר באלפי שקלים ויוכח שהיא שיקרה בשביל לקבל את ההטבות האלה סביר להניח שהיא תועמד לדין, וייתכן מאוד שיוגש כתב אישום בבית דין צבאי שילווה כנראה בקנס גבוה ועונש מאסר.

הקצינה יכולה לטעון שאתה עושה זאת מתוך נקמה אך אם יוכח שהיא אכן קיבלה כסף בטענות שווא אז הטענה הזו לא רלבנטית.
מצד שני במידה ויווכח שהתלוננת תלונת שווא ייתכן מאוד שתחקר ותעמוד לדין, גם אם בינתיים תשתחרר משירות (בגין עבירה שחייל ביצע בזמן השירות ניתן להעמידו לדין עד 180 יום לאחר שחרורו ובמקרים מסויימים אף עד שנה לאחר שחרורו משירות).

רפאל08/06/2007 בשעה 17:29

עליי לציין כי נתקלתי כי בשני החוקרים שדברתי איתם – שניהם קצינים. הם ממש שתקנים ונזהרים בכל מילה שהם אומרים .

כמו כן הזהירו אותו שכל מילה שאני אומר מקליטים אותי- האם זה נכון?

אני אישית הקלטתי את שני השיחות שהיו לי איתם עד עכשיו.

אם יוכח שעשיתי את זה בגלל שהיא פיטרה אותי ??? האם אפשר להעמיד אותי לדין?

וזאת בהנחה כי הזיוף וקבלת טובות הנאה שהיא עשתה -יוכחו כנכונים.

האם היא יכולה להאשים אותי בגניבת מסמכים.

אלו מסמכים שהיו לה במשרד אך עשיתי אותם בלי הרשות שלה אך למטרה של הבאתה לדין.

מדובר ב-8150 ש"ח לפי מה שאני יודע (_ייתכן ויותר) – מה עונש המאסר הסביר במקרה שכזה ?

דרור08/06/2007 בשעה 17:42

לרפאל לפי סעיף 134 אסור להעמיד אותך לדין , הייתה חייב לעשות זאת .

134. אי-מניעת עבירה
(א) חייל שידע כי חייל אחר זומם או מנסה לעבור עבירה צבאית שענשה עולה על
שלוש שנים מאסר, ולא פעל באופן סביר כדי למנוע את עשייתה או השלמתה, דינו –
(1) אם העונש שנקבע על העבירה הוא מוות או מאסר עולם – מאסר עשר שנים;
(2) אם העונש שנקבע על העבירה הוא מאסר לזמן קצוב – מאסר שלא יעלה על מחצית
תקופת המאסר שעבריין צפוי לה על העבירה אך לא יותר משלוש שנים.
(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א) ומבלי להוציא מקרי קרבה אחרים
נקבע בזה, כי בן-זוג, הורה, צאצא, אח או אחות של חייל שזמם או ניסה לעבור
עבירה כאמור בסעיף קטן (א), אשר לא הודיעו לרשויות המוסמכות על המזימה או
הנסיון – אין רואים אותם כאילו לא פעלו באופן הנדרש לפי אותו סעיף קטן.

19. סייג לצידוק מטעמי הכרח או צורך
חייל שעבר עבירה כדי להגן על חייו או גופו, או על חייו או גופו של אדם אחר,
או על ערך כל שהוא, לא ישמש הדבר, על אף האמור בכל דין אחר, עילה לפטור
מאחריות פלילית או למחילת העונש, אם לפי הנסיבות שבהן נעברה העבירה הוא היה
חייב להקריב את החיים, הגוף או הערך.

20. צידוק נוסף
צידוק הוא לחייל, אם המעשה שעשה והמהווה עבירה נעשה כדי למנוע מרידה בצבא או
המשכתה או כדי למנוע בשעת פעולה קרבית סירוב לקיים פקודה מוסמכת הנוגעת
לאותה פעולה או אי-קיום פקודה כזאת, ובלבד שאי אפשר היה למנוע אלה בדרך
אחרת, ושבעשייתו לא עבר את המידה הדרושה לאותה מטרה.

מתן גרוס- צוות המשרד08/06/2007 בשעה 18:45

במידה שטענותייך יתבררו כנכונות – אין כל סיבה שתועמד לדין.
במידה והעללת עליה וגשת תלונת שווא- ייתכן מאוד שתועמד לדין.

עונש המאסר לא ודאי ותלוי בהמון דברים כמו נסיבות אישיות, עבר משמעתי וכדומה.

רפאל08/06/2007 בשעה 19:31

אז למה אני התלוננתי ? לשווא?
אז כל אחד יעבור עבירות ויגיד לשופט שהיו לו חיים קשים.

זה חייב להיות ודאי שהיא תקבל עונש מאסר- אתה רוצה לומר שייתכן ולמרות שתמצא אשמה היא לא תשב אפילו יום אחד בכלא הצבאי?

האם גם הרישום הפלילי שיתווסף תלוי בנסיבותיה האישיות או שלא?

מתן גרוס- צוות המשרד09/06/2007 בשעה 13:54

צר לי כך אתה מרגיש, אך אתה הוא לא הגורם השופט.
עונש המאסר לא ודאי מפני שמדובר בקצינה בדרגה גבוהה, אין לי ידע לגבי הנסיבות שהובילו אותה למעשה ונסיבותיה האישיות. כמו כן גם הרישום הפלילי לא ודאי מפני שלזכותה עומדת הבקשה להמיר את סעיף האישום לאחד כזה שלא יכלול איתו את הרישום הפלילי.
צריך לזכור שהכל בידי הפרקליטות הצבאית וגם הגשת כתב האישום תלויה בהחלטתם.

השארת תגובה

0 thoughts on “מצ"ח

Leave a Message


נושאים מומלצים