בית  »     »   מתן גרוס – שאלה לגבי קבילה .

מתן גרוס – שאלה לגבי קבילה .

אמיר | 31/05/2008 |
ציטוט מדו"ח קבילות שנת 2007 בתחום של מערך הכליאה בבתי הכלא הצבאיים: " – אי-כיבוד המלצה רפואית בעניינו של כלוא רקע אביו של חייל בשירות החובה הלין, שבמהלך שהיית בנו במתקן מעצר צבאי, הוא נדרש לבצע פעולות החורגות מהפטור הרפואי שאושר לו. פקודות הצבא פקודת המטה הכללי 61.0104 שעניינה "טיפול רפואי בחייל" קובעת כי חובה על מפקד לבצע וליישם את ההוראות הרפואיות שנתן הגורם הרפואי המטפל. היה למפקד ספק בדבר תוכן ההוראות שניתנו, היקפן או משמעותן, יפנה מייד עם קבלתן אל הגורם הרפואי המטפל שנתן אותן, כדי לקבל הבהרות. אין בפנייה כאמור כדי לעכב את ביצוע ההוראות שניתנו. הוראת קצין הרפואה הראשי מספר 300.010 שעניינה "בדיקה רפואית לפני/עם קבלה למתקן כליאה", קובעת כי קצין הרפואה אשר בודק את החייל בקבלתו למתקן הכליאה יקבע את כשירותו הרפואית לשהייה במתקן הכליאה ויציין זאת על גבי טופס המיועד לכך. ממצאים מבירור הקבילה עלה כי בעקבות ניתוח שעבר החייל אושר פטור רפואי קבוע, ולפיו עליו להימנע ממאמצים הכרוכים בהרמת משא או שימוש מאומץ בידיים. עם זאת, הרופא שבדק את החייל טרם כניסתו למתקן המעצר, לא ציין בטופס הכשירות למעצר כי לחייל פטור רפואי קבוע כאמור לעיל. עוד עלה כי הקובל ניגש לחובשת במתקן המעצר לאחר שחש בכאבים, אך החובשת בחרה שלא להפנותו לרופא, ואף לא נועצה ברופא בעניינו של החייל. בנוסף, משהובא הפטור הרפואי לידיעת מפקד המחנה האחראי למעצר, הוא בחר שלא להיוועץ עם רופא באשר למהות הפטור, והחליט כי הקובל כשיר לבצע כל פעילות, למעט פעילות הכרוכה בהרמת משאות כבדים. משסירב הקובל לבצע פעולות אלו – הושם בבידוד, ולאחר כשעתיים הוצא מהבידוד, לאחר שהסכים לבצע את המטלות שהוטלו עליו, חרף הכאבים שמהם סבל. 252 דוח שנתי 36 252 מסקנות והמלצות הנציב מצא פגם בכך שהרופא שבדק את החייל טרם כניסתו למתקן המעצר, לא ציין את דבר הפטור הרפואי הקבוע שאושר לחייל, על גבי אישור הכשירות למעצר. בנוסף, מצא הנציב פגם בהתנהלות מפקד המחנה, שקבע על-דעת עצמו את היקפו ואת פירושו של הפטור הרפואי שהציג לפניו החייל, ולא פנה אל הרופא לקבלת הנחיותיו בעניין זה. הנציב הדגיש כי התנהלות מפקד המחנה בנסיבות אלו אינה מתיישבת עם חובותיו על פי פקודות הצבא, שמטרתן להגן על זכויותיהם הרפואיות של החיילים, על שלומם ועל בריאותם. כן ציין הנציב כי הדברים מקבלים משנה חומרה בשעה שעוסקים בחייל השוהה במעצר, שאינו בן חורין לפנות לגורמי רפואה כאוות נפשו, ואשר התלות שלו בגורמי המעצר כמעט מוחלטת. הנציב מצא פגם נוסף אף בהתנהלות החובשת, שלא הפנתה את החייל לבדיקת רופא, ואף לא התייעצה איתו באשר למגבלותיו. לפיכך המליץ הנציב לפני המפקדים הממונים כי יזמנו את מפקד המחנה, את הרופא ואת החובשת לפניהם ויעירו להם על אופן התנהלותם בעניינו של הקובל. בנוסף, המליץ הנציב לפני בעלי התפקידים הנוגעים בדבר בחיל הרפואה כי לקחי המקרה יופצו לכל סגלי הרפואה העוסקים בטיפול בחיילים השוהים במתקני כליאה ומעצר." 1.איך ייתכן ששולחים חייל לבידוד בצורה כזו גורפת? 2.על איזה עבירות אפשר לשלוח לבידוד ומי מוסמך לשלוח? 3.מה התנאים בבידוד? 4.גם לי יש פטור מעבודה משרדית בלבד. ורוצים לשפוט אותי ואני מפחד שיקרה לי מה שקרה בקבילה הזו. 5.מה אני יצטרך לעשות בכלא כאשר יש לי פטור לעבודה משרדית בלבד.פרופיל 45 6.יש לי גם פטור ללינת בית בלבד בגלל אסטמה . האם זה יפטור אותי ממחבוש או שישמו אותי באוהלים? אני לא רוצה ביתן!! רק אוהלים!!או שאוטמטית כל חייל עם אסטמה שולחים לביתן ולא לאוהלים וזה לא לשיקול דעתו?
מתן גרוס- צוות המשרד01/06/2008 בשעה 10:39

1+2 – במערך הכליאה אגף הבידוד נועד למס´ מקרים: חייל שעובר בגסות על עבירות משמעת, חייל שיש סכנה שינסה לפגוע בעצמו וחייל שלא בטוח שישהה לצד חיילים אחרים. מפקדים,סמלים וקצינים יכולים להמליץ על העברת חייל לבידוד, אך כל המלצה כזו צריכה אישור מפקד בסיס ורופא היחידה.

3. התנאים כך שחייל נמצא לבד בתא, עם חייל משמר שתפקידו לפקח עליו. החייל נמצא בתא רוב היום, מלבד לארוחות ולשעה בה ניתן לו להסתובב קצת ולהתעמל. יש מיטה קצת קשה מבטון והתא עצמו די קטן – כשני מטר על חמישה.

4. אם מתעורר מצב בעייתי תוכל פשוט לפנות אל קצינת פניות ציבור שיגידו לך האם יש לציית לפקודה או שיתערבו בנושא אל מול מפקדייך (03-5691000).

5. תצטרך לגשת אל רופא הכלא והוא יחליט האם לאשר לך פטורים כאלו או אחרים.

6. כעקרון פטור כזה לא פוטר אותך מעונשי מחבוש, אך ייתכן באמת שהוא יגרום לכך שתשובץ בפלוגת האוהלים. בכל מקרה מומלץ להגיד זאת לרופא שיבדוק את כשירותך למעצר ולרופא הכלא.

השארת תגובה

0 thoughts on “מתן גרוס – שאלה לגבי קבילה .

Leave a Message