בית  »     »   מתן,

מתן,

טלי | 23/12/2008 |

בתגובה לתגובתך שכבר עברה לדף הבא; " בתור אחד שמילא כמה טפסים צהובים כאלו (ולאחר מכן הוציא אותם ממוחשבים) – לזכרוני יש מספיק מקום למלא פרטים בצורה ידניתממוחשבת. "

היית מש"ק/ק. קישור?
ואין כבר טפסים צהובים, כידוע, ועדיין – לא שמת לב מה שכתבתי. בטופס עצמו רשום שצריך לכתוב – תאריך – "חתימה וחותמת"… אם רק חתימה, סבבה אבל עובדה שצריך גם חותמת של הקצינה.

מתן גרוס- צוות המשרד23/12/2008 בשעה 21:43

לא הייתי מש"קק. קישור, אך הייתי אחראי על מערך של קציני מילואים ולכן עסקתי בכך.
בטופס הממוחשב שנכנס בסוף השירות שלי היה מקום למילוא פרטים למיטב זכרוני.

השארת תגובה

0 thoughts on “מתן,

Leave a Message


נושאים מומלצים