בית  »     »   פניתי לשר הביטחון , אבל שר הביטחון

פניתי לשר הביטחון , אבל שר הביטחון

ברון | 11/02/2007 |
האם זה נכון ששר הביטחון חייב לענות לי עד 45 יום על כל פניה שאני פונה אליו?
מתן גרוס- צוות המשרד11/02/2007 בשעה 22:35

באיזה נושא פנית לשר הבטחון?

כעקרון אינני מכיר נוהל שמחייב את שר הבטחון לענות לכל אזרח תוך 45 יום על פנייתו.
ייתכן ואתה מתבלבל עם רשויות הצבא.

ברון12/02/2007 בשעה 05:48

8.0101 פניות גורמים אזרחיים – חובת מתן תשובה והנמקה
כללי
1. החוק לתיקון סדרי מנהל (החלטות והנמקות), התשי"ט1958-, קובע חובת מתן תשובה במועד
וחובת הנמקה בכל הנוגע להתייחסותם של עובדי ציבור, וחיילי צה"ל בכללם, לפניות הציבור אליהם, להשתמש בסמכויותיהם על-פי דין.
מטרה
2. מטרת הפקודה הינה להבהיר את ההסדרים הקבועים בחוק סדרי המנהל (החלטות והנמקות),
התשי"ט1958- ולהוסיף עליהם.
הגדרות
3. לצורך פקודה זו יחולו ההגדרות הבאות:
א. "חייל" – הגורם המוסמך בצבא לטפל בפניות חיילים או בפניות אזרחים ו/או להפעיל
סמכויות על-פי דין בנוגע להם, לרבות אזרח עובד צה"ל.
ב. "גורם פונה" – לרבות חיילים.
ג. "דין" – לרבות הוראות הפיקוד העליון, פקודות המטכ"ל ופקודות כלליות אחרות
המחייבות בצבא.
חובת מתן תשובה במועד
4. חייל, שקיבל פנייה בכתב מגורם אזרחי והוא מוסמך על-פי דין לטפל בנושא הפנייה, ישיב
לפונה בהקדם, אך לא יאוחר מ- 45 ימים מיום קבלת הפנייה.
5. למרות האמור לעיל, ניתן לעכב מתן תשובה אף מעבר ל- 45 ימים מיום קבלת
הפנייה, במקרים הבאים:
א. הפנייה מעוררת שאלה הדורשת חקירה על-פי דין.
ב. כאשר נקבע בדין מועד אחר למתן תשובה. במקרה זה יש להודיע לפונה את המועד
הקבוע בדין למתן תשובה לפנייתו.
ג. כשמתברר שהפנייה מעוררת שאלה, שדורשת בדיקות או דיונים נוספים. במקרה זה
יש להודיע לפונה, במידת האפשר, מהם הבדיקות או הדיונים הנוספים, הנדרשים
לצורך מתן תשובה לפנייתו.
ד. כשקיימים לגבי נושא הפנייה הסדרים שלפיהם המועד לדיון בפנייה הוא מאוחר
מהמועד האמור בסעיף 4 לעיל. במקרה זה יש להודיע לפונה מהו המועד הקבוע
בהסדר לבירור פנייתו.

ברון12/02/2007 בשעה 06:19

יש לי שאלה . . .
שר הביטחון אמר לי "שבגלל שעברו 6 שנים מהמקרה אז הוא מסרב לטפל בפניה שלי".

מה הקשר שעברו 6 שנים?
אני אשם שעברו 6 שנים ?
אני פניתי לשר כבר לפני 6 שנים

ועם יעברו לא 6 שנים אלה 30 שנה , צה"ל חייב לטפל גם עם יעברו 30 שנה , האם אני צודק ?

בנוסף . . .
צה"ל הכיר בי בתור נכה צה"ל אחרי 15 שנה.
אז . . .
איך שר הביטחון טוען שהוא לא מטפל אחרי 6 שנים.

לסיכום . . .
האם יש חוק שמתיר לשר הביטחון לא לטפל במקרה שמדובר בשנים רבות אחרי המקרה ?

מתן גרוס- צוות המשרד12/02/2007 בשעה 11:57

למיטב הבנתי החוק הזה מתייחס לגורמי צבא, ואין בו כל התייחסות לגבי שר הבטחון.

מתן גרוס- צוות המשרד12/02/2007 בשעה 12:00

אינני בקיא במקרה כך שלא אוכל לתת תשובה מדוייקת.

במידה ותהיה מעוניין שעניינך ייבחן על ידי עו"ד פרטי תוכל לקבוע פגישה עם אחד כזה.

ברון12/02/2007 בשעה 14:54

השארת תגובה

0 thoughts on “פניתי לשר הביטחון , אבל שר הביטחון

Leave a Message