בית  »     »   שאלה לעו"ד זאב פישר

שאלה לעו"ד זאב פישר

משה | 25/04/2007 |

האם נציב הקבילות יכול להדיח מפקד בדרגת סא"ל?

האם קרה מקרה שבו הוא הדיח קצין בדרגה כזו?

אני הבנתי שמדרגת סא"ל ומעלה נציב קבילות החיילים לא יכול להדיח או לנקוט צעדים פיקודיים. האם זה נכון?

אני הבנתי שאין לו סמכות רבה כלפי קצינים בכירים…

מור25/04/2007 בשעה 21:51

לנציב קבילות החיילים יש סמכות מאוד רחבה וחזקה.

לאחר בירור הקבילה הוא רושם המלצות ואילו מתקבלות באופן מוחלט ב-99% מהמקרים.

המלצת הנציב הינה הנחייה לביצוע ואינה ניתנת לערעור, ורק הרמטכ"ל, בתיאום עם הנציב, מוסמך לחרוג מנוהל זה.

עד היום, בכל השנים שבהן קיים מוסד הנציבות, לא ניצלו הרמטכ"לים, ולו פעם אחת, סמכות זאת כדי לחרוג מהמלצות הנציב!!!

לגבי סאלי"ם קרו כבר מקרים שהנציב הדיח בהינף יד קצינים בדרגות כאלו.

מתן גרוס- צוות המשרד25/04/2007 בשעה 23:31

כעקרון לנציב קבילות חיילים ישנה הסמכות להמליץ על הדחת קצין בדרגת סגן אלוף משירות.
כמובן שצריכה להיות לכך סיבה מספקת, שכן לא כל קצין שנקבל – וגם לא כל קצין שהקבילה נגדו נמצאת כנכונה – מודח משירות.

מור25/04/2007 בשעה 23:52

"באחד המקרים, בדה מפקד בכיר, קצין בדרגת סגן- אלוף, ראיה לצורך
הגשת התייחסותו לקבילה, תוך ניסיון לתת דופי במהימנות גרסת הקובל,
קצין בדרגת רב-סרן. כמו-כן, מתוך בדיקה שנערכה במהלך בירור הקבילה
במחשבו האישי של המפקד עלה אף חשד שזייף מסמך כדי להדוף את
טענות הקובל כלפיו.
נוכח חומרת הדברים העברתי את המשך הטיפול בעניינו של אותו מפקד
לתובע הצבאי הראשי ולראש האגף הנוגע בדבר במטה הכללי. המפקד
הנקבל סיים את שירותו הצבאי".

איך אתה מפרש את הטיפול של הנקח"ל בקצין הנ"ל במלוא חומרת הדין.
האם צריך אישור רמטכ"ל על הדחה של קצין כזה?

מתן גרוס- צוות המשרד26/04/2007 בשעה 00:19

למיטב ידיעתי אין צורך באישור רשמי של הרמטכ"ל אלא רק טיפול של מחלקת משרתי הקבע באגף משאבי אנוש.

מור26/04/2007 בשעה 08:18

שהנקח"ל הוא בעל סמכות הדחה של מפקדים/קצינים מצה"ל?

משה 26/04/2007 בשעה 08:55

בכיר.

והרי על מה הדיח אותו – על שקר סה"כ!!!

האם נקח"ל גם יכול להדיח אל"ם?

מתן גרוס- צוות המשרד26/04/2007 בשעה 09:08

נתחיל בכך שאינני עו"ד.

למיטב ידיעתי לא מצויינת בחש"צ סמכותו של נקח"ל להדיח מפקדים משירות קבע, אך קבועות שם סמכויות שמתוכן כנראה משתמעת הסמכות הזאת.

אי אמירת אמת בבירור של נקח"ל הינה עדות שקר שהינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. זו הסיבה כנראה שבמקרה הספציפי הזה הוחלט להדיח את הקצין.

נקח"ל יכול להמליץ על הדחת קצין בדרגת אל"מ למיטב ידיעתי אך כמובן שהדבר תלוי גם בהחלטת אגף משאבי האנוש והקצין הרלבנטי שבמטה הכללי.

משה 26/04/2007 בשעה 13:12

שאם מפקדיו של הקצין (שעבר עבירה פלילית ושהנקח"ל הורה להדיחו ) לא ירצו להדיח אותו הרי שהוא לא יודח. ואם כך מתברר שהוראת הנציב היא ריקה מאכיפה משום שזה נתון לשיקול דעתם הבלעדי של המפקדים. ואילו דברייך אלו מתנגשים עם דבריו של "מור" שאמר:
המלצת הנציב הינה הנחייה לביצוע ואינה ניתנת לערעור, ורק הרמטכ"ל, בתיאום עם הנציב, מוסמך לחרוג מנוהל זה.

עד היום, בכל השנים שבהן קיים מוסד הנציבות, לא ניצלו הרמטכ"לים, ולו פעם אחת, סמכות זאת כדי לחרוג מהמלצות הנציב!!!

מתן גרוס- צוות המשרד26/04/2007 בשעה 20:33

כפי שציינתי עשרות פעמים, המלצות הנקח"ל הינן המלצות אך ברוב המוחץ של המקרים מתקבלות ללא עוררין.

השארת תגובה

0 thoughts on “שאלה לעו"ד זאב פישר

Leave a Message


נושאים מומלצים