בית  »     »   שאלת ניסוח משפטי בחוזה עתודה

שאלת ניסוח משפטי בחוזה עתודה

דניאל | 21/07/2013 |

אחד הסעיפים בחוזה עתודה: "ידוע לי ואני מסכים לכך, כי במסגרת מסלול ההכשרה שלי בצה"ל (בין אם אשובץ במקצוע ובין אם לאו) אהיה עשוי להיות מוכשר לקצונה עם חזרתי לשירות הסדיר או בחופשת לימודים בין שנות הלימודים במסגרת המסלול, וזאת בהתאם להחלטת רשויות הצבא."

יחד עם זאת, קורס קצינים הוא התנדבותי. האם משמעות הניסוח היא התחייבות למעבר קורס קצינים? האם חייל המסרב לעבור קורס קצינים מפר את החוזה? האם ניתן להתנכל לו בשל הסירוב או להפעיל עונשים?

אורח23/07/2013 בשעה 18:36

דניאל, הסעיף מציין כי הנך עשוי להיות מוכשר לקצונה. אין כאן שום הוראה מחייבת ו/או פן עונשי לעניין. הסעיף נועד לכסות את צה"ל בנושא זימון עתודאים להכשרות בין חופשות הסמסטרים בדרך כלל.

דניאל23/07/2013 בשעה 19:18

תודה, רק כדי לחדד – אם אינני מחויב לכך, מה המשמעות המעשית לכך ש"אהיה עשוי להיות מוכשר לקצונה", לדבריך? כלומר כיצד הדברים מתיישבים.

אורח01/08/2013 בשעה 17:29

דניאל, אי ההבנה בינינו נובעת מהעובדה כי אתה מניח שעצם זה שחתמת על האמירה הזו בחוזה משמעה שהסכמת לקק"צ.

לא כך הם פני הדברים.

תוכל לסרב קק"צ בעתיד כשתשוב לשירות ולא ניתן יהיה לטעון כנגדך כי הסכמת אך בשל הסעיף הזה.

דניאל01/08/2013 בשעה 17:46

כן, זאת הנקודה. אני מבין כעת.

תודה רבה

השארת תגובה

0 thoughts on “שאלת ניסוח משפטי בחוזה עתודה

Leave a Message


נושאים מומלצים