בית  »     »   שחרור מגיל 40 – המשך

שחרור מגיל 40 – המשך

יאיר | 18/06/2008 |
שלום, להלן שלושה קישורים (מאתר צה"ל , מילואים ומאתר הכנסת), לגבי חוק המילואים החדש שנכנס לתוקפו ב-2.4.08. רשום בפירוש האם אני מפספס משהו? תודה, יאיר http://www.aka.idf.il/miluim/templates/inner.asp?catId=58819 http://www.miluim.co.il/mil_law.doc http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/295/295.pdf
מתן גרוס- צוות המשרד18/06/2008 בשעה 21:33

ישנו סעיף בחוק שייתכן ומתייחס למצבך:
ג ( על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב( שר הביטחון רשאי
לקבוע, בצו, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מקצועות
או תפקידים שיוצא צבא הנמנה עמם יהיה זכאי לפטור מחובת
שירות ביטחון רק אם מלאו לו ארבעים ותשע שנים; ואולם אם
מלאו לו ארבעים שנים או ארבעים וחמש שנים, לפי הענין, לא
ייקרא לשירות מילואים אלא בתפקידו או במקצועו; צו כאמור
יינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, וניתן להאריכו
לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים בכל פעם.";

מומלץ שתיצור קשר עם קצינת פניות ציבור בכדי לברר העניין -03-5691000

השארת תגובה

0 thoughts on “שחרור מגיל 40 – המשך

Leave a Message