תנאי שימוש

 1. תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה באתר ARMY.co.il (להלן: "האתר") בידי הגולשים בו והשימוש בו מהווה הסכמה לכלל תנאי תקנון זה.
 2. האתר מנוהל על ידי משרד עורכי הדין קוזניץ, פסח ושות' (להלן: "המשרד"). המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון לפי שיקול דעתו וללא מסירת הודעה כלשהי מראש.
 3. כל האמור בתקנון יחול על כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר והשימוש בלשון זכר בתקנון זה הינה לצרכי נוחות בלבד.
 4. השימוש באתר ובתכניו הינו לצרכים אישיים ופרטיים בלבד. אין להסתמך על האמור בו ללא ייעוץ משפטי פרטני, כל שימוש בתכני האתר ייעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או האתר.
 5.  אין להעתיק ו/או להשתמש בתכני האתר לרבות פרסומם באתרי אינטרנט אחרים ו/או פרסומים אחרים מכל סוג שהוא לכל מטרה, מסחרית או לא מסחרית שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 6. אין להפעיל כל תכנה או אמצעי אחר לשם ביצוע סריקה או העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 7. המידע שניתן במאמרים נכון ליום פרסומו בלבד ואין לעשות שימוש במידע באתר ללא בחינת עדכון הדין הרלוונטי.
 8. המשרד ו/או האתר לא יישא באחריות למידע ו/או תכנים שיתפרסמו באתר או לכל הנובע מהסתמכות על מידע ו/או תכנים אלה.
 9. המשרד ו/או האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקף שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תכני האתר.
 10. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות עיצובו הינם של המשרד בלבד . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחר.
 11. לוגו האתר הינו קניינו של המשרד בלבד ואין לעשות בו שימוש בלא הסכמה כתובה מראש.
 12. המשרד ו/או האתר רשאים להסיר תכנים לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת התראה על כך ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את שימושו של הגולש ו/או גולשים בכלל אשר עשו באתר שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים או באופן המהווה עוולה כלשהי ללא צורך בהוכחת נזק.
 13. כל גולש לא ישתמש ו/או יעלה לאתר תכנים אשר מכילים אופי לא חוקי, מאיים, בוטה, גזעני, מעליב, פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה שעלול לפגוע ברגשות הציבור והמשרד ו/או האתר אינם אחראים להעלאת תוכן שכזה.
 14. על תקנון זה וכל הנובע ממנו או הכרוך בו יחולו חוקי מדינת ישראל וכל סכסוך בעניינו יופנה לבוררות בפני בורר שייקבע על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.