ביטול פטור מגיוס לצה”ל לבעלי אזרחות ספרדית

| 14/05/2018 | החובה לשרת, סרבנות, נוסף לאחרונה, עורך דין צבאי

  חובת הגיוס לצה"ל קבועה כאמור בחוק שירות ביטחון, [נוסח משולב], התשמ"ו– 1986. חובה זו חלה על כלל האזרחים הישראלים בהגיעם לגיל יוצא צבא, דהיינו גיל 18. עד לאחרונה, במסגרת הוראת קבע פנימית, הוסדרה מעין פטור מגיוס לצה"ל לבעלי אזרחות ספרדית באמצעות דחיית שירות שנתית מתחדשת.

מה קרה בפועל עד עכשיו

הנימוק לדחיית השירות שניתנה לא היה רצון עקר להעניק פטור מצה"ל אלא בסיסו בחשש כי אדם בעל אזרחות כפולה ישראלית – ספרדית או אזרח ספרדי שהינו תושב קבוע בארץ המשרת בצבא זר ודבר שירותו הגיע לידיעת שלטונות ספרד עלול לאבד את אזרחותו הספרדית ואף צפוי להיענש על פי החוק הספרדי.

על פי אותו נוהל, בעלי אזרחות ספרדית היו נקראים ללשכת הגיוס, שם הובהר להם החשש לשלילת אזרחותם הספרדית כמו גם צפי לעונשים הקבועים בחוק הספרדי במידה וישרתו לצה"ל. אלה מהם שביקשו לשרת בכל זאת תוך סיכון אזרחותם הספרדית ולא לקבל, בעצם, פטור מצה"ל, הוחתמו על הצהרה כי הם מבקשים למלא את חובתם על פי חוק שירות ביטחון ולשרת בצה"ל וכי ידוע להם כי בהסכמתם לשרת בצה"ל עלולים הם לאבד את אזרחותם הספרדית ואף צפויים לעונשים הקבועים בחוק הספרדי.

ביטול הפטור מגיוס לצה"ל

כאמור לעיל, בסוף שנת 2017 נקבע שינוי במדיניות גיוס בעלי האזרחות הספרדית לאור ביטול אמנת ספרד ישראל. לפי השינוי, לאור סיום תוקפה של האמנה, בוטל האישור לדחות גיוס למיועדים לשירות ביטחון בגין אזרחות ספרדית החל מיום 11.12.17.

בנוסף, אזרחים ספרדים אשר כבר קיבלו דחיות שירות על בסיס ההוראה הקודמת, יטופלו באופן הבא: ראשית, לא תתקבל בקשת דחיית גיוס נוספת. שנית, אותם מלש"בים יזומנו לריאיון פוקד בלשכת הגיוס במסגרתו יובהר להם עצם ביטול האמנה והמשמעות שלו מבחינת רשויות הצבא, קרי חובת שירות צבאי. משך השירות ייקבע על פי מדיניות גיוס העולים כאשר תאריך ההגעה יחושב כמועד ביטול האמנה, 11.12.17.

הבעייתיות שבשינוי המדיניות

לעמדתנו, שינוי מדיניות זה של רשויות הצבא שגוי ונשען על נימוקים לא נכונים. עצם דחיית הגיוס הנמשכת, בעצם פטור מצה"ל שניתן לאזרחים הספרדים, ניתן בשל סיבה מיוחדת והיא אפשרות פגיעה באזרחותם ואף ענישתם הפלילית של האזרחים הספרדים בספרד. אפשרות פגיעה זו לא הוסרה.

עצם ביטול האמנה בין ישראל לספרד אינו משנה את המצב המשפטי בספרד ואותם אזרחים ספרדים עדיין חשופים לשלילת אזרחות וענישה לפי החוק הספרדי. סיכון אזרחותם של האזרחים הספרדים זהה לחלוטין לסיכון אזרחותם של אזרחים ישראלים – צ'כים ואלה האחרונים, עדיין זכאים לאותה דחיית גיוס נמשכת עד למתן הפטור מצה"ל.

שינוי לרעה במעמד אזרחי ספרד הישראלים

מצבם של האזרחים הישראלים ספרדים השתנה לרעה באבחת החלטה אחת תוך התעלמות מוחלטת מהסתמכותם של אותם אזרחים על המדיניות שהייתה קיימת עד עתה, הסתמכות שהביאה אותם להתחייבויות שונות שלא ניתן לחזור מהן.

כך למשל, חלק מאותם אזרחים התחייבו למקומות לימודים (באמצעות מלגות למיניהן ותשלומי שכר לימוד), מקומות עבודה, קשרי נישואין ועוד. אלה, אינם יכולים עתה כך סתם להפסיק חייהם שנמשכו כרגיל מאז הגעתם לגיל 18 על בסיס אותה דחיית שירות ולמלא חובת שירות לה כלל לא היו מודעים עת קיבלו עליהם התחייבויות כאלה ואחרות. לעמדתנו יש לתקן חזרה את השינוי שנעשה כך שיתאים למצב המשפטי בספרד ולא יגרום נזק לאזרחים הספרדים.

בכל מקרה, יש להעניק "פטור חסד" לדור הביניים, אותו דור שכבר הסתמך על דחיית השירות שניתנה או שהייתה צפויה להינתן. בכל מקרה, במקרים פרטניים יש לפנות לרשויות הגיוס, רצוי בסיוע עורך דין צבאי המכיר את הדין, ולפרט להם את אופן הפגיעה הצפויה באמצעות טיעונים משפטיים על מנת לפתור את הבעיה שנוצרה בעקבות החלטת הגיוס.

השארת תגובה

Leave a Message