ויתור על אזרחות ישראלית שירות צבאי – ישראלים בחו”ל

| 13/02/2017 | החובה לשרת, סרבנות, ערר לאנשי קבע, נוסף לאחרונה

ויתור על אזרחות ישראלית שירות צבאי

  רבים סבורים כי ויתור על אזרחות ישראלית יוביל לביטול חובת השירות הצבאי עבור ישראלים אשר חוזרים ארצה לאחר שהיה בחו"ל והפרת התנאים המגדירים את מעמד בן מהגרים. "ויתור על אזרחות ישראלית שירות צבאי" הינו אחד הביטויים המחופשים ביותר בקרב ישראלים בחו"ל אשר מחפשים פתרונות להכרזתם כמשתמטים משירות צבאי. החוק הרלוונטי לענייננו בשאלה זו הינו חוק האזרחות משנת 1952. על פי חוק זה, ויתור על אזרחות ישראלית אינו מתרחש בצורה אוטומטית אלא טעון הסכמת שר הפנים. מקום בו הסכים שר הפנים לויתור על האזרחות הרי שהיא מתבטלת מיום שקבע השר.  

קביעת בית המשפט העליון

  לפני מספר שנים, במהלך שנת 2000, דן בג"צ בעתירתו של אזרח ישראלי. נ.ד., אשר היה בעל אזרחות נוספת, בלגית, עזב את הארץ למטרות לימודים בבלגיה. עם הגיעו למועד קיום חובת השירות הצבאי, סירב שר הפנים לאשר את בקשתו לביטול אזרחותו עד שלא יסדיר את מעמדו בכל הנוגע לחוק שירות ביטחון. מכאן, עתר נ.ד. לבית המשפט העליון כנגד החלטת שר הפנים. בית המשפט העליון דחה את העתירה  והצדיק את המדיניות שהונהגה על ידי כל שרי הפנים של מדינת ישראל. לפי מדיניות זו, אין לאשר וויתור על אזרחות כדי להתחמק ממילוי החובות שהיא מטילה ובהן חובת השירות הצבאי. בג"צ אף מצא כי המדיניות הזו תואמת את האמור בסעיף 12 לחוק האזרחות. סעיף זה קובע כי איבוד האזרחות הישראלית אינו פוטר מאחריות שנובעת מאזרחות ישראלית ונוצרה לפני שאבדה האזרחות. לפי קביעת בג"צ, חובת השירות הצבאי היא חובה בסיסית. חובה זו נובעת מכוח האזרחות הישראלית. מדיניות ממשלתית לפיה תיבחן קודם כל קיום החובה (או קבלת פטור כמובן, על פי דין) לפני בחינת ההסכמה לויתור על אזרחות ישראלית הינה מדיניות סבירה. בית המשפט אף ציטט פסק דין נוסף שעסק בעתירה דומה משנת 1980 ודחה את טענתו של העותר נ.ד. לפיה יש לבחון שוב את המדיניות לאור הזמן הרב שחלף ואישרר אותה שוב. לסיכום, בניגוד לסברה הרווחת, ויתור על אזרחות ישראלית אינו הפיתרון להימנעות משירות צבאי. למידע נוסף, סיוע בנושא ויתור על אזרחות ישראלית שירות צבאי, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי הדין קוזניץ, פסח ושות', המתמחה בדין הצבאי.  טלפון במשרד: 035288580 או בנייד עו"ד בני קוזניץ 052-4445559 או נייד עו"ד עידן פסח 050-5531062 *קרדיט תמונה דובר צהל. מתוך אתר פיקיוויקי.  

השארת תגובה

Leave a Message