ויתור על אזרחות ישראלית כפיתרון לבעיית השתמטות בחו”ל

| 16/10/2012 | עריקות ונפקדות, החובה לשרת, סרבנות

רבים תוהים האם ויתור על אזרחות ישראלית תביא לביטול הליכי הכרזת עריקותם מהשירות הצבאי (פתרון קל להשתמטות).

חוק השיפוט הצבאי קובע כי כל אזרח ישראלי חייב בשירות צבאי, וזאת ללא כל קשר למקום מושבו ומקום מגורי הקבע שלו.

הוראות פנימיות של הצבא, הן אלה שקובעות כללים הפוטרים את האזרח הישראלי שאינו גר בארץ מחובת השירות. הוראות אלה הן מוגבלות למקרים נורא ספציפיים. כך למשל, לפי אותן הוראות פנימיות, אזרח ישראלי אשר עזב את הארץ לאחר גיל 16, גם אם עשה זאת עם כל משפחתו וגם אם העתיק את מרכז חייו למדינה אחרת, אינו מוכרז כ"בן מהגרים" ועדיין חייב בשירות צבאי. ישנם אזרחים ישראלים רבים, אשר עזבו את הארץ לאחר גיל 16 ושוהים בחו"ל שנים ארוכות אשר מוכרזים כמשתמטים משירות צבאי מאחר והינם חייבים בגיוס על פי החוק.

לאחר שנים ארוכות בניכר, רוב האזרחים הישראלים מקבלים במדינות מושבם מעמדות שונים, תושבות קבע או אזרחות זרה של אותה במדינה בה הם שוהים ובנקודה זו הם סבורים כי יכולים הם לוותר על אזרחותם הישראלית ובכך לבטל את מחויבותם לשירות צבאי ואת עבירת העריקות אותה ביצעו.

לא כך הדבר. ראשית, יש להבין כי הוויתור על האזרחות אינו נעשה באופן אוטומטי. סעיף 10 לחוק האזרחות אכן קובע כי אזרח ישראלי בגיר, שאינו תושב ישראל, רשאי להצהיר בכתב שהוא מוותר על אזרחותו. עם זאת, ויתור על האזרחות לפי סעיף זה מחייבת הסכמה של שר הפנים.

שנית, וחשוב יותר, סעיף 12 לחוק האזרחות קובע כי איבוד או ויתור על האזרחות הישראלית אינו פוטר מאחריות שנובעת מאזרחות ישראלית ונוצרה לפני שאבדה האזרחות.

על כן, אף אם יבוא אדם שיוותר על אזרחותו הישראלית, וויתור זה יקבל את הסכמתו של שר הפנים הרי שמבחינת חוק האזרחות, חוק שירות ביטחון וחוק השיפוט הצבאי אותו אדם עדיין מחויב פעמיים:

ראשית, תיאורטית יהיה אותו אדם חייב עדיין בשירות צבאי מלא, שכן חובה זו הייתה קיימת לו ערב הוויתור על האזרחות – כמובן שהחיוב לבצע שירות ייבדק שוב לאור נסיבותיו האישיות של אותו האדם, חוסר זיקתו למדינת ישראל והוויתור על האזרחות.

שנית, הכרזתו שכמשתמט משירות אשר מכוחה יוגש כנגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי בסמכות שניתנה על ידי חוק השיפוט הצבאי עדיין שרירה וקיימת וביטול האזרחות אינו מבטל אותה.

מכל האמור לעיל ניתן לסכם שגם ויתור על אזרחות ישראלית אינו פוטר את בעייתם של אלה שהיו חייבים בשירות ויצאו את הארץ על מנת לגור דרך קבע במדינה אחרת.

השארת תגובה

Leave a Message