עבירת זיוף גימלים בצבא והשלכותיה

| 05/06/2012 | מאמרים בנושא עבירות ייחודיות לצבא

*קרדיט תמונה דובר צהל מתוך אתר פיקיוויקי

בפורום עורך דין צבאי שבאתרנו מצאנו פניות ושאלות רבות הנוגעות לעבירת זיוף הגימלים. רבים סבורים כי זיוף גימלים הינה עבירה משמעתית גרידא ואינם מודעים לעובדה שלא כך הדבר והם עלולים למצוא עצמם במרכזו של הליך פלילי אשר מתחיל בחקירת מצ"ח ומעצר ומסתיים בנזק שאין לדעת מהו.

עבירה במסמכים צבאיים היא עבירה לפי סעיף 105 לחוק השיפוט הצבאי ומתבטאת פעמים רבות באמצעות זיוף גימלים. למרות התחושה של חיילים רבים כי המדובר בעבירה משמעתית פעוטה, חשוב לדעת כי העבירה היא עבירה פלילית על כל המשתמע מכך ומקבילה בעצם לעבירת הזיוף הקיימת בחוק העונשין.

סעיף 105 לחוק השיפוט הצבאי קובע בעצם כי חייל שמסר ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא והמסמך נערך או נחתם בידיו או שמתוך כוונה להטעות, העלים פרט כלשהו במסמך שכזה דינו מאסר שלוש שנים.

אומנם, לא כל זיוף גימלים גורר אחריו הגשת כתב אישום. ככלל, זיוף של למעלה מ-30 ימי ג' יגרור אחריו הגשת כתב אישום. מתחת לכמות זו, בד"כ, יועמד המזייף לדין משמעתי ביחידה. עם זאת, טרם קבלת החלטה הפרקליטות הצבאית ובדקת פרמטרים נוספים אשר עשויים להשפיע על ההחלטה באם להגיש כתב אישום בגין עבירה של זיוף גימלים ובאם לאו. כך לדוגמא, תיבחן מידת התחכום שבזיוף, טיב הזיוף, כמות הזיופים, הרווח שנוצר לזייפן ומעורבותם של חיילים אחרים.

כאמור, עבירה של זיוף מסמכים שמקורם במרפאה צבאית יכול ויגרור הגשת כתב אישום בעבירה לפי חוק השיפוט הצבאי. המצב מחמיר מקום בו המסמך הרפואי מקורו במרפאות חוץ או בבית חולים, אז קיים סיכוי כי יוגש כנגד החייל כתב אישום בגין עבירה של זיוף לפי חוק העונשין ובמקרים מסוימים אף עבירה של זיוף בנסיבות מחמירות! עבירות אלה מכתימות כמובן את המרשם הפלילי של המזייף והחמורות שבהן נחשבות כעבירות מסוג פשע.

לצד עבירות הזיוף, מייחסות רשויות הצבא לחייל המואשם בזיוף גימלים גם עבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות מהטעם הפשוט לפיו מי שלא הגיע ליחידתו לאחר שהציג ימי גימל מזויפים בעצם נעדר מן השירות ללא הצדק סביר ועליו להיענש גם על כך.

בתי הדין הצבאיים מתייחסים בחומרה לעבירות זיוף הגימלים. המעילה באמון המפקדים שהגיעה בעקבות זיוף הגימלים והביאה גם להיעדרות מן השירות שלא ברשות לתקופה יחסית משמעותית (אם זו תקופה קצרה, כאמור, בד"כ הדבר לא יובא לפני בית הדין הצבאי) מצדיקה לעמדת בית הדין הצבאי לערעורים החמרה בענישה לעומת היעדרות "רגילה" מן השירות.

כותבים עלינו ב-YNET בנושא זיוף גימלים:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3680398,00.html

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים