לא הוכרת כספורטאי מצטיין בצה”ל ? יש מה לעשות !

| 10/03/2015 | ספורטאים מצטיינים

לא הוכרתי כספורטאי מצטיין בצבא, מה לעשות? ספורטאים רבים פונים לצה"ל מדי שנה בבקשה להכיר בהם כספורטאים במהלך שירותם הצבאי, וזאת על מנת להמשיך ולפעול במסגרת הספורטיבית (שמירה על מסגרת אימונים שבועית, תזונה, תחרויות בארץ ובחו"ל וכו'). החוק הצבאי מאפשר הכרה בכמה סוגים של מעמד צבאי ביחס לספורטאים: מעמד ספורטאי עילוי, מעמד ספורטאי מצטיין ומעמד ספורטאי פעיל, כאשר כל מעמד מעניק זכויות גבוהות יותר באופן הדרגתי. כמו כן, על פי הפקודות הצבאיות, חלה חובה על מיטב (הגוף האמון על נושא זה בבסיס תל השומר) לקבל מדי שנה, כ- 4 פעמים בשנה, את רשימת הספורטאים המועמדים לקבלת מעמד בטרם גיוסם. את הרשימות ובהם שמות המועמדים לשירות ביטחון מעבירים האיגודים השונים (כל איגוד ספורט בהתאם לתחום בו מדובר: איגוד השייט, ההתאחדות לכדורגל, איגוד הקיאקים, איגוד הכדורסל וכיוצ"ב) לידי מינהל הספורט. האדם המרכז תחום זה במינהל הספורט בשנים האחרונות הינו מר דודו מלכא, סגן יו"ר מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט. כאמור, מדי שנה נערכות ועדות בצה"ל, בהשתתפות סגן מינהל הספורט, נציגי צה"ל וראש מדור תא ספורטאים בצה"ל, במסגרתן מתקבלת ההחלטה מי מהמועמדים זוכה למעמד ספורטאי ומי נדחה. הועדה פועלת אך ורק על בסיס המלצות מינהל הספורט ולמעשה לצה"ל אין כל שיקול דעת מקצועי ביחס לנושא הספורט, הישגי הספורטאי, תכנית אימונים וכיוצ"ב. צה"ל מסתמך בלעדית על המלצת מינהל הספורט במסגרת הועדה המתקיימת בנושא. חשוב לציין, כי בצה"ל קיימת מכסה מקסימלית (נכון לחודש מרץ 2015 המכסה עומדת על סך של 410 ספורטאים בעלי מעמד), שאסור לצה"ל לחרוג ממנה. זאת אומרת, בכל רגע נתון אסור שיוכרו וישרתו בפועל בצה"ל בשירות סדיר יותר מ - 410 חיילים בעלי הכרה כספורטאי פעיל או ספורטאי מצטיין מאשר הקבוע במכסה.

ועדת ספורטאים מצטיינים מרץ 2015

לפני ימים אחדים, ב- 03.03.2015 נערכה ועדה נוספת במיטב, במהלכה זכו לקבלת הכרה כ- 40 ספורטאים חדשים בלבד מתוך למעלה מ- 100 ספורטאים שהוגשו לועדה מטעם מינהל הספורט. למעשה, בשלב זה קיימים 60 ספורטאים העומדים בפני גיוס בחודשים הקרובים ולא יזכו להכרה כספורטאים במהלך שירותם הצבאי, על כך המשתמע מכך. למיטב נסיוננו, מדובר בועדה חריגה מאוד במהלכה מרבית המועמדים נדחו בשל קשיים במכסות צה"ל בנושא הספורטאים.

האם יש מה לעשות ?

בהחלט כן. החלטת צה"ל ומינהל הספורט ביחס להכרה במלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) כספורטאי או דחיית ההכרה בו הינה החלטה מנהלית אשר חשופה לביקורת שיפוטית. אי לכך, ניתן בהחלט לתקוף את התנהלות הועדה, את התנהלות מינהל הספורט ובמקרים מתאימים אף לתקוף את ההחלטה בבית משפט מתאים. כמו כן, ניתן לפנות בבקשות לעיון חוזר ולהכרה מחודשת וכן לקיים ביקורת שיפוטית מלאה על הליך הבחירה שנעשה ולאתר פגמים, היה והתרחשו, בפעולות הועדה. ברור, כי הכרה כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל במהלך השירות הצבאי הינה משמעותית מאוד. היא משפיעה על השיבוץ הצבאי, מיקום היחידה ממתקן האימונים, שעות השירות בצה"ל מדי יום והאפשרות לצאת לתחרויות בחו"ל. ההחלטה באם לתקוף ולהילחם באי הכרה או להסכים לה תלויה בשיקוליו של כל מועמד ומועמד, ואולם חשוב לדעת כי בהחלט ניתן להילחם ולחתור להכרה, גם אם נדחית על ידי הועדה. למידע נוסף וייעוץ בנושא הכרה בספורטאים מצטיינים וספורטאים פעילים בצה"ל, הנך מוזמן/נת לפנות למשרדנו בטלפון/פקס/דוא"ל לקבלת פרטים נוספים הקשורים למאמר זה.   משרד עורכי הדין קוזניץ, פסח ושות' טל: 03-5288570/80, פקס: 03-5628000 עו"ד קוזניץ 052-4445559, עו"ד פסח 050-5531062    

השארת תגובה

Leave a Message