פסק דין שימושים בסם

| 09/08/2012 | עבירות סמים בצבא

 

תאריך דיון 08/08/2012 מטכ״ל(מחוזי) 902/12

                                                                                        ישיבת הקראה מיום 08/08/201 בראשות האב"ד אל"ם אורלי ירון תובע: סגן אלישר פיינגרש סנגור: עו"ד בני קוזניץ •         אב״ד מזהה את הנאשם.

נ-:עו״ד בני קוזניץ מייצג אותי בדיון היום.

ת: הגענו להסדר טיעון.

אב״ד: מבהירה לנאשם כי בית הדין אינו כבול בהסדר הטיעון ואינו מחויב לכבדו.

נ: אני מבין

אב׳׳ד מקריאה לנאשם את כתב האישום. נ: אני מבין את כתב האישום ומודה בו.

ת: מגיש פרטים נוספים, מסומנים ת/1. אב״ד מקריאה לנאשם את הפרטים הנוספים. נ: אני מאשר את הפרטים הנוספים.

                                                                                                 הכרעת - דין

על פי הודאתו בכתב האישום ובהתאם לפרטים הנוספים, מורשע הנאשם בעבירה של שימוש והחזקה בסם מסוכן לפי סעיף 7 א׳ וג׳ סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג - 1973.

ניתנה היום, 08/08/12, כ׳ אב תשע׳׳ב, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים. נשיאה
 
התביעה בראיות לעונש:

מגיש תדפיס אישי, מסומן ת/2.

אלו עדיי.

  ההגנה בראיות לעונש:
 
מגיש חוות דעת, מסומן ס/1.

מגיש אישורי לימודים מסומן ס/2

אלו עדיי.

התביעה בסיכומים:

הגענו להסדר טיעון לפיו נבקש להטיל על הנאשם 30 ימי מאסר בפועל, מאסר על תנאי לשיקול דעת בית הדין והורדה לדרגת טוראי, מחד שקלנו את חומרת העבירה ואת נגע הסמים בצה״ל

והמטרה להוקיעו מנגד התחשבנו בעובדה שהנאשם גויס לצהל במסגרת הסדרי הישיבות, סיים

שירות כלוחם במשך שנתיים, ויש חוות דעת מפקדים בעניין, מעבר לכך שקלנו את העניין כי מדובר על מי שהחל בלימודים ובמהלך השנה הנוכחית מצוי בלימודים, אציין כי לדעת התביעה ובראייתה מדובר בחייל גם בשנתו השלישית, אבקש לכבד את ההסדר.

ההגנה בסיכומים:

אצטרף לדברי חברי, מדובר בחייל בודד שעזב את המשפחה על מנת להתגייס לצבא, סיים שנתיים כלוחם, מצוי בשנה השלישית.

 

 אבקש לכבד את ההסדר.

  הנאשם בדברו האחרון:

מתחרט על כל הנעשה, כמובן שלא אמשיך בכל התחום הזה של הסמים, תמיד הייתי נגד זה וזה הייתה נפילה חד פעמית, אקווה שלא אחזור על זה שנית.

  גזר דין  

הנאשם, סמל א.ג. , נותן את הדין בגין עבירה של שימוש בסם מסוכן והחזקתו שעניינה שלושה שימושים שביצע בסם מסוכן מסוג קנאביס בנסיבות אזרחיות בין חודש אפריל 2012 לחודש יולי 2012 והחזקה של סם כאמור על גופו במשקל 2.38 גרם נטו. מראיות התביעה עולה כי הנאשם שירת במסגרת הסדר ישיבות וביצע שנתיים שירות כלוחם לשביעות רצונם המלאה של מפקדיו; את העבירות ביצע בשנת השירות השלישית, בעודו נתון בתקופת לימודים. בדברו האחרון הביע חרטה על ההסתבכות בעבירה.

 

בנסיבות אלה ראיתי לנכון לכבד את הסדר הטיעון לעניין העונש בהיותו סביר.

 

על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

  1.       30 ימי מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו. 2.       שלושה חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים שלא יעבור עבירה שעניינה שימוש בסם מסוכן או החזקתו. 3.       חודש מאסר על תנאי לשנתיים שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים. 4.       הורדה לדרגת טור׳.

השארת תגובה

Leave a Message