עבודה במהלך שירות צבאי – האם לחייל מותר לעבוד בצבא

| 18/12/2012 | מאמרים בנושא חובות וזכויות חיילים

המציאות היומיומית בישראל ובעיקר מצוקות כלכליות ומשפחתיות מביאים חיילים רבים בשירות צבאי לחשוב על עבודה מחוץ לשעות הפעילות בצבא, בין אם לצורך מחייתו האישית של החייל מקום בו המשפחה אינה יכולה לתמוך בו כלכלית ובין אם לצורך במתן עזרה לפרנסת המשפחה.

בשנים האחרונות פונים למשרדנו חיילים רבים בשאלה "האם מותר לחייל לעבוד בזמן השירות הצבאי ?" ומהם התנאים לקבלת אישורי עבודה בצבא. משום כך, ראינו לנכון לפרט מעט על הפקודות הצבאיות ועל נושא אישורי העבודה בזמן השירות הצבאי.

 


איסור על עבודה פרטית בשכר – חובה וקבע

באופן כללי נקבע בפקודות הצבא כי אסור לחייל בשירות חובה או קבע לעבוד בכל עבודה פרטית באשר היא. האיסור הוא מוחלט וגורף והוא חל על כלל חיילי צה"ל באשר הם והוא תקף גם על שעות היממה שבהם החייל כלל אינו מצוי בשירות הצבאי או ביחידה.

יחד עם זאת, פקודת מטכ"ל מספר 33.0115 שכותרתה "עבודה פרטית והשתתפות חיילים בעסקים פרטיים" (להלן: "הפקודה") קובעת כי יש אפשרות להעניק לחייל אישור לעבוד (אישור שכזה מוגדר בחוק כ"היתר עבודה פרטית") ובמקרה שכזה החייל יוכל לעבוד במהלך שירותו הצבאי בהתאם לתנאים שקבועים בפקודה. במקרה שמדובר בהיתר עבודה פרטים שניתן על רקע מצוקה כלכלית – מותר לחייל לקבל שכר בגין העבודה. בכל מקרה אחר (שאינו על רקע כלכלי) – אסור לחייל לקבל שכר גם אם ניתנה לו האפשרות לעבוד !


סוגי היתרי העבודה השונים בצה"ל

הפקודה מחלקת את נושא היתרי העבודה למספר סוגים:


 1. היתר עבודה מטעמים של מצוקה כלכלית;
 2. היתר עבודה לשם התנדבות בקהילה;
 3. היתר עבודה לספורטאים מצטיינים;
 4. היתר עבודה בגין התמחות מקצועית נדרשת;

התנאים למתן היתר עבודה

הפקודה קובעת מספר תנאים למתן היתר עבודה פרטית. חייל שאינו עומד בתנאים הללו (כלל התנאים, במצטבר) – אינו זכאי לקבלת ההיתר. יובהר, כי מדובר בתנאים כלליים שנועדו למנוע מצב בו העבודה שבה מועסק החייל תיצור פגיעה בשירות הצבאי או פגיעה למראית עין בשמו הטוב של הצבא או בדמותו של צה"ל בציבור.

ואלה התנאים למתן היתר עבודה:


 1. היתר העבודה לא יוביל לפגיעה במילוי המשימות ביחידה שבה משרת החייל;
 2. העבודה הפרטית תבוצע אך ורק מעבר לשעות הפעילות של החייל ביחידתו;
 3. אין ניגוד אינטרסים בין מקום העבודה ובין אינטרס של המדינה;
 4. העבודה אינה פוגעת בשמו הטוב או בתדמית של צה"ל;
 5. חל איסור על לבישת מדים במהלך העבודה הפרטית וכן איסור על שימוש בציוד צבאי;
 6. חל איסור על נשיאת נשק במהלך העבודה הפרטית;


 

היתר עבודה מטעמים של מצוקה כלכלית

יובהר, כי היתר עבודה פרטית על בסיס מצוקה כלכלית יכול להינתן רק לחייל המצוי בשירות חובה ולא בשירות קבע. הרעיון מאחורי היתר העבודה הפרטית על רקע מצוקה כלכלית הינו כי צה"ל מעונין לסייע לחייל כאמור או לסייע למשפחתו במקרים של מצוקה כלכלית קשה או מצוקה סוציאלית קשה.

על מנת לזכות להיתר עבודה פרטית חייב חייל חובה להוכיח כי קיים לגביו לפחות אחד מן התנאים המפורטים בפקודה להלן רשימת התנאים:


 1. חייל שהוכר כחייל בודד או כחייל הזוכה לתשלומי משפחה (תשמ"ש);
 2. החייל ומשפחתו מצויים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה;
 3. החייל משרת ברמת פעילות א' ומעלה;
 4. חייל המשרת כנהג סיור;
 5. חייל בשירות חובה שהוא עתודאי מעל גיל 22;
 6. חייל מעל גיל 24;
 7. החייל משרת בתפקידי משמרות במקצועות המטבח, השגחת כשרות, אבטחת מתקנים או כבאות;

יובהר, כי מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל, יכול לקבל אישור לעבוד לפרק זמן מוגדר במסגרת "חופשה מיוחדת", אשר ניתנת לו על ידי הצבא. במקרה שכזה, אישור העבודה אינו קבוע אלא נקודתי לתקופת החופשה המיוחדת.

מעבר לכך, הפקודה מותירה שיקול דעת במקרים מיוחדים לגורם המוסמך (רמ"ח מופ"ת באמ"ש) לאשר היתר עבודה פרטית גם ללא קשר לכלל התנאים שמפורטים בפקודה. ידוע לנו על מקרים בודדים בלבד שבהם אושר היתר עבודה שאינו עונה על התנאים שבפקודה, אך כאמור הסמכות לכך קיימת בפקודה.


אישור עבודה לספורטאים מצטיינים

בכל הנגע להיתר עבודה לשם התנדבות או לשם עיסוק כספורטאי מצטיין – הרי שהפקודה אוסרת על קבלת שכר במסגרת עבודה כאמור, ולכל היותר יכול החייל המתנדב בקהילה או הספורטאי המשחק בקבוצה – לזכות לקבלת החזרים בעבור העבודה. מדובר בדרך כלל בסכומים זעומים בלבד.


אישור עבודה לאנשי מילואים

בכל הנוגע לאנשי מילואים בשירות מילואים פעיל – הפקודה קובעת כי איש מילואים רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית אף בשכר ובלבד שיצא לחופשה מאושרת כדין מהמילואים. אין צורך בהיתר עבודה מיוחד לשם כך אלא רק בחופשה מאושרת.


נוהל הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה פרטית

חייל המבקש לקבל אישור לעבודה בזמן שירותו הצבאי צריך להגיש בקשה מסודרת לכך על גבי טופס צבאי הנמצא במשרדי הת"ש של כלל יחידות צה"ל השונות. על הבקשה חייב לחתום מפקד היחידה בדרגת סא"ל לפחות וכן מפקדו הישיר של החייל. על גבי הבקשה יש לפרט את שעות העבודה המיועדות, את השכר המתקבל מהעבודה, את פרטי המעסיק ואת אופי העבודה.


תוקף היתר העבודה – עד שנה

תוקף היתר העבודה הינו עד שנה. מדי שנה יש להגיש בקשה לחידוש ההיתר והצבא אינו מחויב לאשר את המשך העבודה מאחר וכל פעם נבדק החייל מחדש ובוחנים האם הסיבות למתן ההיתר הראשוני עדיין בתוקף.


שלילת היתר עבודה

חשוב לציין- כי היתר עבודה פרטית מותנה בהמשך התקיימות התנאים שעומדים בבסיסו. זאת אומרת, שאם המפקדים מתרשמים כי המצוקה הכלכלית שהייתה קיימת איננה עוד או שהמצב הכלכלי השתפר – ניתן להפסיק את היתר העבודה. כמו כן, חיילים רבים אינם מודעים לכך שאחד התנאים להפסקת ההיתר הינו התנהגותו של החייל. קרי, חייל שנמצא כי התנהגותו "אינה ראויה" (ההחלטה אם ההתנהגות אינה ראויה נתונה לשיקול דעת המפקדים ביחידה) – ניתן לשלול לו את היתר העבודה הפרטית אפילו שהתנהגותו כלל אינה קשורה למקום העבודה או לעבודה הפרטית אלא מדובר בהתנהגות שאינה ראויה במסגרת היחידה.

Adva Oved07/12/2022 בשעה 20:09

האם העבודה יכולה להיות כרוכה בנהיגה ??

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים