35 ימי מאסר לעריקות בקו”ם של למעלה מחצי שנה

| 16/09/2014 | עריקות ונפקדות, פסיקות בנושא עריקות

תאריך דיון 14/08/2014

מטכ״ל(מחוזי) 777/14

טוראי ר.ש.

ישיבת הקראה מיום 14/08/2014 בפני כבוד השופט, סא"ל כרמל ווהבי

נאשם: טוראי ר.ש. תובע: סגן שגב רום סנגור: עו׳׳ד בני קוזניץ רשמת: רב״ט נופר סולימן

•         אב״ד מזהה את הנאשם.

נ: עו״ד בני קוזניץ מייצג אותי בדיון היום.

ת: הגענו להסדר טיעון, לפיו נבקש להטיל על הנאשם 35 ימי מאסר לריצוי בפועל וכן, הטלת עונש מאסר מותנה לשיקול דעת בית הדין.

אב״ד: מבהיר לנאשם כי אינו כבול להסדר הטיעון ואינו מחויב לכבדו. נ: אני מבין.

אב״ד מקריא לנאשם את כתב האישום.

נ: אני מבין את כתב האישום. ומודה בו.

ת: הנאשם נעצר. נ: אני מאשר.

הכרעת - דין

על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו ־ 1955, על כי נעדר מיחידתו, מיטב רם 8, מיום 20/01/2014 ועד יום 22/07/2014, בסך הכל 184 ימים, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

  • •              ניתנה היום, 14/08/14, י"ח אב תשע"ד, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.               

שופט

התובעת בראיות לעונש:

מגישה תדפיס אישי, מסומן ת/1. אלו עדיי.

הסניגור בראיות לעונש:

מגיש מסמכי תש מתיקו האישי, מסומן ס/1. מגיש מסמכים כלכליים , מסומן ס/2. אלו עדיי.

התביעה בסיכומים:

אבקש לכבד את ההסדר. מדובר במי שנולד בישראל אולם שהה מחוצה לה לאורך מרבית חייו, לאחר גיוסו נדחה שירותו לצורך קורס עברית ומשלא שב בתום הדחייה החלה היעדרותו העומדת בבסיס כתב אישום זה. מדובר במי שחייל בודד, ונסיבותיו אינן פשוטות. משכך, אנו מוצאים את ההסדר ראוי ומאוזן ונבקש לכבדו.

ההגנה בסיכומים:

אצטרף לבקשת חברתי לכבד את ההסדר. מדובר במי שאומנם נולד בארץ אבל עזב אותה בגיל שלושה חודשים, עלה ארצה בגיל 19 על מנת להתגייס, רואים בתיק האישי בקשה שלו להתגייס ליחידות שדה, ניתן לראות זאת במסמכים שבפני בית הדין. יצא לדחיית שירות על מנת לעבוד ולצורך קורס עברית, היו טענות ראייתיות רבות שהנאשם מוותר עליהם היום על מנת לשים את העניין מאחוריו, מדובר בחייל בודד, עלה ללא הוריו, אחיו שעלה ארצה לא הצליח להשתלב וחזר חזרה לרוסיה. הוא עדיין לא הצליח ללמוד את השפה העברית. נבקש לכבד את ההסדר, ובשולי גזר הדין נבקש להורות על רשויות הכלא להביאו בפני וועדת התאמה לשירות בגלל שהוא עריק בקום ולא צפוי לאבחון גחלת.

הנאשם בדברו האחרון:

אני מצטער על מה שעשיתי.

 

גזר - דין

הנאשם, טוראי ר.ש., נותן היום את הדין בגין ביצוע עבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, לתקופה בת 184 ימים, שהסתיימה במעצרו. מדובר בהיעדרות מהבקו׳׳ם.

הצדדים הציגו בפני בית הדין הסדר טיעון שמתחשב בעברו הנקי של הנאשם, הודאתו שחסכה מזמנו של בית הדין, וכן בנסיבותיו האישיות המורכבות. ההגנה ציינה, כי הנאשם עלה לארץ לבדו, מוכר כחייל בודד וסובל מקשיים כלכליים משמעותיים מאוד. בנוסף, במסגרת ההסדר הצדדים שקלו שיקול מרכזי שנוגע לקשיים בראיות. נוכח האמור מצאתי לאמץ את ההסדר.

על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

  1. 35 ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו.
  2. עונש מאסר מותנה בן 60 ימים למשך שנתיים, והתנאי הוא שלא יעבור עבירה על סעיף 94,92 או 102 לחוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו־1955.

העתק מגזר הדין יועבד למפקד בס"כ 394 על מנת שיביא את הנאשם בפני וה״ל בהקדם.  

זכות ערעור תוך 15 יום.

•              ניתן היום, 14/08/14 , י"ח אב תשע׳׳ד, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

שופט

 

השארת תגובה

Leave a Message