חייגו עכשיו 052-9707973

05.0651 – הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-

thumbnail_post
watsapp-btn
ממהרים? אנו זמינים לכם כאן