33.0105 – הגשת עזרה לאדם

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

  1. חייל ייחשב, בכל מקרה, כממלא תפקיד צבאי אם הוא מגיש עזרה דחופה לאדם אחר שנפגע או אם הוא פועל להצלת חיי אדם או למניעת נזק חמור לגופו של אדם אחר.

  2. האמור בסעיף 1 לא יחול על מעשה שנעשה במסגרת עבודה פרטית או על מעשה שנעשה ע"י חייל, כדי למנוע סיכון, שהחייל עצמו גרם או ניסה לגרמו במתכוון או כאשר המעשה נעשה, בשעה שהחייל נחשב כעריק לפי פקודות הצבא.

השארת תגובה

Leave a Message