33.0105 - הגשת עזרה לאדם

חייל ייחשב, בכל מקרה, כממלא תפקיד צבאי אם הוא מגיש עזרה דחופה לאדם אחר שנפגע או אם הוא פועל להצלת חיי אדם או

  1. חייל ייחשב, בכל מקרה, כממלא תפקיד צבאי אם הוא מגיש עזרה דחופה לאדם אחר שנפגע או אם הוא פועל להצלת חיי אדם או למניעת נזק חמור לגופו של אדם אחר.

  2. האמור בסעיף 1 לא יחול על מעשה שנעשה במסגרת עבודה פרטית או על מעשה שנעשה ע"י חייל, כדי למנוע סיכון, שהחייל עצמו גרם או ניסה לגרמו במתכוון או כאשר המעשה נעשה, בשעה שהחייל נחשב כעריק לפי פקודות הצבא.
עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה