33.0140 - משמעת-קיום הוראות מושלים צבאיים

1. חייל צה"ל, הנמצא בשטח המוחזק ע"י צה"ל, מחוץ לגבולות מדינת ישראל, חייב לקיים את ההוראות הכלולות
1. חייל צה"ל, הנמצא בשטח המוחזק ע"י צה"ל, מחוץ לגבולות מדינת ישראל, חייב לקיים את ההוראות הכלולות במנשרים, צווים והודעות של מי שנתמנה ע"י צה"ל כמושל צבאי או כמפקד צבאי של האיזור.
2. העובר על פקודה זו יואשם באי קיום הוראות המחייבות בצבא, אלא אם כן מעשהו מהווה עבירה חמורה יותר
עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה