33.0140 – משמעת-קיום הוראות מושלים צבאיים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
1. חייל צה"ל, הנמצא בשטח המוחזק ע"י צה"ל, מחוץ לגבולות מדינת ישראל, חייב לקיים את ההוראות הכלולות במנשרים, צווים והודעות של מי שנתמנה ע"י צה"ל כמושל צבאי או כמפקד צבאי של האיזור.
2. העובר על פקודה זו יואשם באי קיום הוראות המחייבות בצבא, אלא אם כן מעשהו מהווה עבירה חמורה יותר 

השארת תגובה

Leave a Message