בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0205 שהייה מחוץ למחנה-שירות סדיר ושירות מילואים פעיל

33.0205 שהייה מחוץ למחנה-שירות סדיר ושירות מילואים פעיל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
כללי

1. חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים רשאי להימצא מחוץ למחנה, אם בידו אחד מהמסמכים המפורטים בפקודה זו; המסמך ישמש גם אישור לנשיאת נשק מחוץ ליחידה, אם צוינו סוג כלי הנשק ומספרו הטבוע של הנשק שהחייל רשאי לשאת.שהייה מחוץ למחנה בתפקיד


          תוקף סעיף 2 מה- 10 אוק´ 2001
2. חוגר עד דרגת סמ"ר, בשירות חובה, השוהה מחוץ למחנה בתפקיד, ישא טופס 71 - "אישור שהייה מחוץ למחנה בחופשה ובתפקיד", ובו יצוינו התאריך והשעה שבהם החייל רשאי להימצא מחוץ ליחידה.
3. חייל השוהה מחוץ למחנה בתפקיד וזקוק להלנה על ידי קצין העיר, יצויד באחד המסמכים האלה:
א. טופס 521 - "צו הצבה, סיפוח או סמיכות".
תוקף סעיף משנה ב  מה- 25 מאי 90
ב. טופס 590 - "אישור כניסה בתפקיד למתקן צבאי".שהייה מחוץ למחנה לאחר תפקיד ובחופשה


תוקף סעיף 4 מה- 10 אוק´ 2001
4. חוגר עד דרגת סמ"ר, בשירות חובה, השוהה מחוץ למחנה לאחר תפקיד או בחופשה, ישא את אחד המסמכים האלה:
א. טופס 71 - "אישור שהייה מחוץ למחנה בחופשה ובתפקיד", ובו יצוינו התאריך והשעות שבהם רשאי החייל להימצא מחוץ ליחידה.
ב. טופס 621 - "אישור שהייה מחוץ למחנה" - אם החייל גר בקביעות מחוץ למחנה.טופס 525 - "צו קריאה"


5. חייל מילואים בשמ"פ ישא טופס 525 "צו קריאה", מאושר על ידי קצין קישור; הטופס ישמש גם כאישור שהייה מחוץ למחנה בתפקיד ובחופשה.טופס 71 - "אישור שהייה מחוץ למחנה בחופשה ובתפקיד"


6. ככלל, מפקד יחידה או קצין אחר שהוסמך לכך על ידו יחתמו על טופס 71.
תוקף סעיף 7 מה- 10 אוק´ 2001
7. על טופס 71 המיועד לחוגרים עד דרגת סמ"ר, בשירות חובה, בחופשה לאחר תפקיד או בחופשת יום מנוחה, יחתום מפקד היחידה או קצין או נגד אחר שהוסמכו לכך על ידו.
8. טופס 71 המוצא על ידי יחידות הרישום בבית-חולים, ייחתם על ידי מפקד יחידת ר"ם 2 ויוחתם בחותמת ר"ם 2.
9. אין לרשום על טופס 71 את שם היחידה ואת תפקיד החותם. על הטופס יש לרשום את מספר הדואר הצבאי של היחידה ולהטביע עליו את חותמת הדואר הצבאי שלה.
תוקף סעיף 10 מה- 10 אוק´ 2001
10. לצד כל שינוי או מחיקה שיבוצעו בטופס 71 יחתום החותם על הטופס בראשי תיבות. הטופס יוחתם בחותמת היחידה.
11. חייל שברשותו טופס 71 ממולא כחוק, זכאי להנות מהזכויות שזכאי להן חייל בחופשה.טופס 621 - "אישור שהייה מחוץ למחנה"


12. טופס 621 יוצא לתקופה שלא תעלה על חודש ימים, ותוקפו יוארך, במידת הצורך, מדי חודש.
13. טופס 621 ייחתם על ידי מפקד יחידת רישום או על ידי קצין ביחידתו או על ידי הנגד היחידתי, שהוסמכו לכך על ידו.
14. אין לרשום על טופס 621 את שם היחידה ואת תפקיד החותם. יש לרשום את מספר הדואר הצבאי של היחידה ולהטביע עליו את חותמת הדואר הצבאי שלה.
15. חייל שקיבל טופס 621 בצאתו מהמחנה, יחזיר את הטופס למפקדו עם שובו למחנה. החייל יקבל את הטופס לפני שיצא שוב מהמחנה, אלא אם נקבע אחרת בפקודות הקבע של המחנה.הצגת טפסים אישיים


16. כוחם של הטפסים המוזכרים בפקודה זו יפה רק עם הצגת תעודת חייל מתאימה.
17. אין למסור טפסים ריקים מהסוגים המוזכרים בפקודה זו לאיש, פרט לצורכי עבודה.שימוש בטפסים לצורכי ת"ש


תוקף סעיף 18 מה- 10 אוק´ 2001
18. אופן השימוש בטפסים לצורכי ת"ש מפורט בפ"מ 35.0306.שינון


19. מפקד היחידה אחראי על שינון הפקודה לחיילים בשירות סדיר - אחת לשלושה חודשים ולחיילים בשירות מילואים - בעת היותם בשמ"פ.

השארת תגובה

Leave a Message