34.0101 כשרות

1. המזון המסופק לצבא יהיה כשר. 2. מזון נחשב לכשר, אם הוא אינו אסור עפ"י תורת ישראל. 3. הרבנות הצבאית תקבע

1. המזון המסופק לצבא יהיה כשר. 2. מזון נחשב לכשר, אם הוא אינו אסור עפ"י תורת ישראל. 3. הרבנות הצבאית תקבע את סוגי המזון, שאין לספקם ליחידות הצבא מטעמי כשרות. 4. בשר, נקניק, דגים וכל סוגי שומן הנועדים לצבא טעונים הכשר מוקדם מטעם הרבנות הצבאית או האזרחית, לפני חלוקתם ליחידות. 5. אוכל, המוגש ע"י מוסדות אזרחיים במחנות צה"ל, יהיה כשר ויעמוד תחת פיקוח הרבנות הצבאית. 6. "תקנון הכשרות במטבחים צבאיים" מתפרסם בפ"מ 34.0103. 7. בכל מקרה שמתעוררת בעיה בקשר לכשרות במטבחים, שאין לה תשובה ברורה בתקנון הנ"ל, יש לפנות לרב הצבאי הקרוב ביותר. 8. בכל מקרה של פתיחת מטבח חדש ביחידה, חייב מפקד היחידה להודיע על מועד הפתיחה לרב הצבאי או לקצין הדת במפקדת העוצבה, לפחות חודש ימים לפני זמן הפתיחה.
עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה