• בית
  • פקודות מטכ"ל
  • 35.0413 - חופשה - הארכה ע"י קצין העיר - סיבות אישיות או משפחתיות דחופות

35.0413 - חופשה - הארכה ע"י קצין העיר - סיבות אישיות או משפחתיות דחופות

1. חייל שבתום חופשתו זקוק, מטעמים אישיים, להארכת חופשה יחזור ליחידתו ויבקש הארכה ממפקדו. מפקד היחידה יפעל

1. חייל שבתום חופשתו זקוק, מטעמים אישיים, להארכת חופשה יחזור ליחידתו ויבקש הארכה ממפקדו. מפקד היחידה יפעל בהתאם לפ"מ 35.0410 ולפ"מ 35.0411 . 2. אם מפאת ריחוק יחידתו לא תהיה שיבה כזאת מעשית, יפנה החייל לקצין העיר הקרוב. תוקף סעיף 3  מה30- באפר´ 82 3. אם שוכנע קצין העיר, לאחר חקירה, כי אמנם יש הכרח להאריך את החופשה, וכי אין באפשרותו של החייל לחזור ליחידתו, הוא מוסמך לאשר את הארכת החופשה לחייל בשירות סדיר - עד 3 ימים, לחייל בשירות מילואים פעיל - עד 24 שעות, ובמקרה של אבל - לשמונה ימים (בהתאם לפ"מ 35.0410). תוקף סעיף 4  מה1- בספט´ 76 4. בכול מקרה, לא יהיה קצין העיר מוסמך לאשר הארכת חופשה לכלוא, שקיבל חופשה מיוחדת או היתר מיוחד לשהות מחוץ למתקן כליאה, על פי האמור בתקנות בתי הסוהר הצבאיים, התשט"ז1956-  (הפ"ע 5.0501), תקנון מחנות מעצר צבאיים, התשכ"ט1968- (הפ"ע 5.0502) או תקנון חדרי משמר צבאיים, התשל"א1971- (הפ"ע 5.0503). במקרה זה, יבהיר קצין העיר לכלוא, כי עליו לחזור למתקן הכליאה. 5. קצין העיר יצייד את החייל בטופס 71 ויציין בראש הטופס: "הארכת חופשה - חופשה מיוחדת". הטופס ייחתם בחותמת קצין העיר ויהודק לתעודת החופשה המקורית שבידי החייל. 6. קצין העיר יודיע ליחידת החייל, במברק, על הארכת החופשה. תוקף סעיף 7  מה15- בינו´ 78 7. לגבי תשלום - דין חופשה כנ"ל כדין חופשה מיוחדת. טופס 71 שהוצא על ידי קצין העיר ייגנז ביחידה. החופשה תירשם בכרטיס האישי ויצוין לגביה: "המשכת חופשה - חופשה מיוחדת". 8. החייל יקבל את תשלום דמי החופשה ביחידתו. 9. פקודה זו חלה על חיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים שנתי.
עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה