35.0508 - קנייה בשקם - חיילי מילואים

1. חייל מילואים יהיה זכאי בתקופת שירות המילואים הפעיל לקנות בשקם את המצרכים, שהוא זקוק להם בעת שירותו. 2. רשימת

1. חייל מילואים יהיה זכאי בתקופת שירות המילואים הפעיל לקנות בשקם את המצרכים, שהוא זקוק להם בעת שירותו. 2. רשימת המצרכים וכמויותיהם וכן תנאי הקנייה יהיו במסגרת המקובלת לגבי חיילים בשירות סדיר. 3. פקודה זאת תשונן לחיילי המילואים אחת ל12- חודשים.

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה