35.0508 – קנייה בשקם – חיילי מילואים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

1. חייל מילואים יהיה זכאי בתקופת שירות המילואים הפעיל לקנות בשקם את המצרכים, שהוא זקוק להם בעת שירותו. 2. רשימת המצרכים וכמויותיהם וכן תנאי הקנייה יהיו במסגרת המקובלת לגבי חיילים בשירות סדיר. 3. פקודה זאת תשונן לחיילי המילואים אחת ל12- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message