35.0812 – האגודה למען החייל

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

1. האגודה למען החייל (אל"ח) הינה המוסד שהוסמך לארגן, לבצע ולבטא פעילות למען חיילי צה"ל. אל"ח מבטאת ומייצגת את הציבור האזרחי במדינה ואת העם היהודי בתפוצות כלפי חיילי צה"ל. האגודה מייצגת ומבטאת כלפי העם את הצרכים של חיילי צה"ל בתחומים המוגדרים בפקודה זו.
2. פעילות אל"ח למען חיילי צה"ל מתבצעת באותם מישורים ובאותם נושאים, שבהם אין מוסדות צה"ל מטפלים.
3. תחומי הפעילות העיקריים של אל"ח הינם:-
א. הקמת מועדונים יחידתיים, הקצאת אמצעים להווי ובידור, לרווחה ולבילוי בשעות הפנאי ביחידות.
ב. סיוע לחייל בזמן חופשתו במתן שירותי לינה, ארוחות, בידור ותרבות בבתי החייל.
ג. אל"ח דואגת להקמת תחנות הסעה ולתקנות מזנוני דרכים.
ד. נופש לחיילים במיתקני הנופש של אל"ח.
ה. סיוע מיוחד לאוכלוסיות צה"ל נזקקות, לחיילים בודדים, לחולים, לפצועים ולמחלימים, וכן הענקת שי אישי לאוכלוסיות אלו במועדונים ובאירועים, שנקבעו לשם כך מראש.
4. פעילות אל"ח בתחומים הנ"ל משולבת בפעילות צה"ל. מטכ"ל-אכ"א מנחה את קשרי אל"ח עם יחידות צה"ל, מגדירם ומתאם את קווי פעולותיה של אל"ח מנקודת ראותו של צה"ל. נציגי מטכ"ל-אכ"א הם חברים במוסדות ההנהלה של אל"ח.
5. אל"ח רשאית לקבל מצה"ל ציוד בהשאלה, כדי לבצע את תפקידיה. סדרי קבלת הציוד והדיווחים ייקבעו ע"י מטכ"ל-אכ"א.
6. רכוש אל"ח, שיועמד לרשות צה"ל, ישמש אך ורק ליעודו וינוהל כמפורט בפ"מ 54.0114. רכוש זה יישאר רכוש אל"ח. כל העברה של פריט אל"ח או החזרתו טעונה אישור של נציג אל"ח המרחבי.
7. מפקדי יחידות יאפשרו לאנשי אל"ח, שיציגו תעודות כניסה מתאימות, כמפורט בפקודות מטכ"ל 21.0202 ו21.0203-, להיכנס למקומות צבאיים, כדי למלא את תפקידם.
8. מפקדי יחידות רשאים לאשר הסעת נציגי האגודה או עובדיה ברכב צבאי, למחנותיהם וחזרה.
9. מפקדי היחידות יהיו אחראים לשימוש בציוד אל"ח שביחידותיהם, לתקינותו ולשמירתו

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים