פסיקה נבחרת: טור´ ח.כ. נ´ התצ”ר

| 29/01/2007 | עבירות סמים בצבא

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

               אל"ם דורון     פיילס -   המשנה לנשיא

אל"ם אמיר     מלאך  -   שופט

                                                                      סא"ל יגאל   פליטמן  -   שופט

 

בעניין:

טור´ ח.כ. - המערער (ע"י ב"כ, רס"ן מרק פרי)

נגד

התובע הצבאי הראשי – המשיב (ע"י ב"כ קמ"ש ניר שני)

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי חיל האוויר שניתן בתיק ח"א/833/08 (סא"ל אורלי ירון – אב"ד ; רס"ן יהודה לביא – שופט ; רס"ן רז לוי – שופט) בתאריך 18/2/2009. הערעור (חומרת העונש) התקבל.

 

פ ס ק    ד י ן

1. המערער הורשע בבית הדין קמא, על פי הודאתו, עברה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיפים 7(א) ו(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, ובעברה של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, לפי סעיפים 127א ו250א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. על המערער נגזרו, על פי עמדתם המוסכמת של הצדדים, שבעים וחמישה ימי מאסר לריצוי בפועל ועונשי מאסר מותנים וכן הופעל, באופן חופף, עונש מאסר מותנה בן 61 ימים שהוטל עליו. כן נגזרה על המערער, בדעת רוב, שנת פסילת רישיונות הנהיגה בפועל. אחד השופטים, לו דעתו נשמעה, היה מסתפק בעשרה חודשי פסילה. הערעור מכוון כנגד היקפה של הפסילה.

2. מפסק דינה של הערכאה קמא עלה כי המערער הורשע באפריל 2008 בעברה של סירוב להיבדק. ביולי 2008 נחקר, כשהתבקש למסור דגימתן שתן מסר תחילה דגימה שנחשדה כמזויפת, ואחר כך סירב למסור דגימה נוספת. בחודש דצמבר 2008 נחקר שוב ואז הודה כי עשה ארבעה מעשי שימוש בקנאביס בנסיבות שאינן צבאיות – באפריל 2006 ; באוקטובר 2007, יום לפני הסירוב שעליו נדון בתיק הקודם ; בדצמבר 2007 ; ובדצמבר 2008.

3. בית הדין קמא סבור היה כי על אף שאין ניתן להחיל כאן באופן ישיר את הוראת הפסילה שבסעיף 37א(א1) לפקודת הסמים, ניתן, בשל אופי העברות שבהן הורשע המערער בשני משפטיו, ללמוד היקש מן העיקרון הקבוע שם. על כן, ראה בית הדין קמא לגזור תקופת פסילה משמעותית. לגבי משכה נחלקו, כאמור, הדעות.

4. המערער סבור כי בית הדין קמא הכביד ידו יתר על המידה בעניין הפסילה, ביחס להיקף העברות שבהן הורשע ובשים לב לנסיבותיו האישיות- המערער סועד את אמו החולה ומסיע אותה ואף מסייע לאביו בעסקו.

5. בעקבות הערותינו באו הצדדים לידי הסכמה ובמסגרתה ביקשו לקבל את הערעור ולהעמיד את משך הפסילה על עשרה חודשים. בנסיבות העניין- הרשעתו החוזרת של המערער בעברות מעולם הסמים ומנגד נסיבותיו המשפחתיות, מצאנו הסכמה זו סבירה וראויה ואנו רואים לכבדה.

6. הערעור מתקבל, אפוא. חלף הפסילה שהוטלה בגזר דינה של הערכאה קמא מוטלים על המערער עשרה (10) חודשי פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה צבאי ואזרחי ומניינה מיום שהפקיד המערער את רישיונותיו במשרדי סמכות רישוי צה"ל. יתר רכיבי הענישה שבגזר הדין של בית הדין קמא ייוותרו בעינם.

 

ניתן והודע היום, ז´ בניסן התשס"ט, 1 באפריל 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

           המשנה לנשיא                                 שופט                                       שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message