קצין תגמולים – התיישנות

| 10/10/2009 | קצין תגמולים

ההתיישנות בתביעות נגד קצין התגמולים מתחילה ביום שחרורו של הנכה מהשירות הצבאי בו נגרמה נכותו ומסתיימת בתום שלוש שנים ממועד זה. במילים אחרות, תביעה של נכה אשר חלפו 3 שנים מיום שחרורו מהשירות בו נגרמה הנכות מתיישנת.

כאשר מדובר ב"חבלה רשומה" (חבלה שנרשמה סמוך ליום האירוע שגרם לה, ברשומות של צה"ל או ברשומות אחרות המנוהלות על ידי המדינה, או על ידי מוסד שאושר על ידי שר הבטחון), ניתן לבקש להאריך מועד זה. במקרים רבים, במקרה של חבלה רשומה ייעתר קצין התגמולים לבקשה להאריך את מועד ההתיישנות.

השארת תגובה

Leave a Message