חנינות חגי תשרי לחייל העריק

| 01/08/2010 | עריקות ונפקדות

 

בתקופה זו אנו עדים להמון חיילים עריקים ונפקדים אשר מסגירים את עצמם לידי המשטרה הצבאית במטרה לסיים את תקופת היעדרותם.

 

אחת הסיבות לכך שעריק מסגיר את עצמו בחודשי יולי – אוגוסט, הינה הציפייה ליהנות מחנינות החג המוענקות לכלל האסירים השוהים בבסיסי הכליאה הצבאיים.

 

תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התשס"ח – 2008, הפכו באפריל 2008 את הסמכות להקל בעונשים של כלואים לרגל חגים לסמכות מנהלית של קצין המשטרה הצבאית הראשי.

 

לפני תקנות אלה, זכאים הכלואים להקדמת שחרור ביוזמת המערכת הצבאית המוענקת בחגים כדלקמן:

 

א.                ראש השנה – כלל הכלואים.

 

ב.                 יום כיפור – כלואים יהודים או כאלה שאינם בני הדת הדרוזית, המוסלמית, הצ´רקסית והנוצרית.

 

ג.                   עיד אל פיטר – כלואים בני הדת המוסלמית והצ´רקסית.

  

הפחתת העונש הינה לתקופה מירבית של שמונה ימים, כך שהכלוא ישוחרר בערב החג. קצין המשטרה הצבאית הראשי רשאי להורות על הפחתה זו אם מתקיימים לגבי הכלוא התנאים כדלהלן:

 

א.                אין לכלוא יותר מהרשעה אחת קודמת בגינה ריצה עונש מאסר או מחבוש.

 

ב.                 תקופת ריצוי העונש הנוכחי (לאחר ההפחתה המינהלית) מסתיימת ביום החג או בתוך 7 ימים לאחריו. הווה אומר לעניין ראש השנה 2010 אלה שצפויים לסיים את ריצוי עונשם בימים 9-16/09/10, לעניין יום כיפור 2010 אלה שצפויים לסיים את ריצוי עונשם בימים 18-25/09/10, לעניין עיד אל פיטר 2010 אלה שצפויים לסיים לרצות את עונשם בימים 10-17/09/10.

 

ג.                   ביום החג ריצה הכלוא לפחות מחצית מהעונש שהוטל עליו.

 

ד.                 התנהגותו של הכלוא בבסיס הכליאה הייתה טובה והתקבלה המלצת מפקד לשחררו.

 

ה.                פסק הדין בעניינו של הכלוא חלוט, היינו, לא ניתן עוד לערער עליו. גזר דין שניתן בבית הדין המחוזי הופך לחלוט אם לא ערערו עליו בתקופה של 15 ימים מיום קבלתו.

 

 כך לדוגמא, חייל עריק לתקופה של 90 ימים, אשר לו זוהי הרשעה ראשונה ופעם ראשונה בכלא,  אשר הסגיר עצמו ביום 1.8.10 ונגזר דינו ל-47 ימי מאסר בפועל, ישב סה"כ 39 וישוחרר ב-8.9.10, ערב ראש השנה ולא ב-17.9.10, שבוע וחצי לאחר מכן.

 

כך "מרוויח" העריק 8 ימי מאסר אותם אמור היה לרצות בזמנים רגילים.

אומנם חנינות החג נוגעות לכלל האסירים ובכללם גם כאלה שאינם בשל עבירות של היעדר מן השירות, אך אלה בד"כ אינם יכולים "לבחור" את מועד כניסתם לכלא. רצוי כי חייל עריק אשר חושב להסגיר עצמו, ייקח בחשבון גם את עניין החנינות עת מתכנן הוא את מועד ההסגרה. 

השארת תגובה

Leave a Message