15 שימושים בקנאביס – 70 ימי מאסר בפועל – פסיקה נבחרת

| 12/10/2010 | עבירות סמים בצבא, חקירת מצ"ח וזכויות הנחקר

ע/115/09

בבית הדין הצבאי לערעורים

 

בפני:

 

             אל"ם דורון פיילס -   המשנה לנשיא

   

בעניין:

 

 טור´ ח. ו. - המערערת

 

נגד

 

התובע הצבאי הראשי – המשיב

   

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז שניתן בתיק מר/539/09 (אל"ם רחל טבת-ויזל - נשיאה) בתאריך 25/8/2009. הערעור (חומרת העונש) התקבל.

   

פ ס ק    ד י ן

 

1. המערערת, טור´ ח. ו., הורשעה בבית הדין המחוזי, על פי הודאתה, בעברה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973. עניינה של העברה שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס, בנסיבות שאינן צבאיות, ב-15 הזדמנויות. בית-הדין קמא גזר על המערערת 100 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר מותנה ופסילת רישיונות נהיגה למשך 89 יום.

 

2. ערעור ההגנה מופנה כלפי חומרת העונש בהתייחס לעונש המאסר לריצוי בפועל. להשקפת הסנגור, העונש אשר הושת על המערערת אינו נותן משקל מספיק לנסיבותיה האישיות החריגות והקשות- הוריה גרושים. יחסיה עם אימה ואביה החורג סבוכים. אביה חולה במחלה קשה והיא סועדת אותו כיום. בא כוח המערערת הזכיר גם את הבעת החרטה של המערערת בסיומו של ההליך בפני ביתה דין קמא.

 

3. הצדדים הודיעונו כי התגבש ביניהם הסדר שבמסגרתו יבקשו לקבל את ערעור ההגנה ולפנים משורת הדין להעמיד את עונש המאסר על 70 יום לריצוי בפועל, בשים לב לנסיבותיה האישיות החריגות ולכך שמצויים אנו סמוך לפני ראש השנה.

 

4. בעונש המאסר אשר הוטל על המערערת אין משום החמרה יתרה. עם זאת, נוכח נסיבותיה האישיות ומשהסדרי טיעון לקיום נועדו, מצאנו את הסכמת הצדדים סבירה ואנו רואים לכבדה.

 

5. הערעור מתקבל, אפוא. עונש המאסר לריצוי בפועל מועמד על 70 ימים מיום המעצר. יתר העונשים שבגזר דינה של הערכאה קמא יעמדו בעינם.

 

 

 

ניתן והודע היום, כ"ד באלול התשס"ט, 13 בספטמבר 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

   

________________            ________________           ________________

 

          המשנה לנשיא                                 שופט                                          שופט

 

 

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

 

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

 

                                                                                                ק´             בית             הדין

 

השארת תגובה

Leave a Message