ועדת ערר למשרתי הקבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                    

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                    
וע׳ 25/10
בקשה 1

בעניין:

רס״ן(מיל׳) ע. מ.
נגד

צבא הגנה לישראל

החלטה

1.      ביום 2.11.2010, הגיש העורר רס״ן(מיל׳) ע.מ., ערר, לוועדת הערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל(הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש״ע־2010.

2.       יצוין כי חרף הקבוע בסעיף 2(א) לתקנות בתי דין מנהליים (סדרי דין בוועדת הערר שלפי חוק שירות הקבע), התש״ע-2010, העורר טרם המציא, במישרין, שלושה העתקים מכתב הערר למפקדת הפרקליט הצבאי הראשי.

3.       ביום 12.1.2011 הגישה הפרקליטות הצבאית לוועדה, בקשה להמצאת כתב הערר, לפיה תורה הוועדה לעורר להמציא בדחיפות את כתב הערר לידיה ולהודיע כי ככל שלא יעשה כן, ימחק הערר מחמת חוסר מעש.

4.       בהחלטת ועדת הערר מיום 17.1.2011, הוקצב לעורר שבוע להעברת תגובתו לבקשת הפרקליטות הצבאית.

5.      בעקבות החלטת הוועדה, הודיע ב״כ העורר, באותו היום, כי העביר את כתב הערר פעם נוספת למשיבים ביום 12.1.2011 באמצעות פקס אשר אומת בשיחת טלפון.

6.      ביום 13.2.2011, הואיל ועד לתאריך הנ״ל לא הומצאו למשיבים הנספחים המצורפים לכתב הערר, הגישו המשיבים לוועדה בקשה למחיקת הערר מחמת חוסר מעש.

7.       חרף העובדה כי לרשות העורר עמדו מיום הגשת הערר יותר מ-3 חודשים ומיום שהודיע לוועדה כי המציא את כתב הערר בפקס למשיבים יותר מ- 30 ימים, להמצאה כדין של כתב הערר, על נספחיו למשיבים - לא עשה כן העורר.

8.      לאור האמור לעיל ובהתאם לסעיף 8 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש״ע־2010, מחליטה הוועדה למחוק את הערר מחמת חוסר מעש.

9.       המחיקה תכנס לתקפה ביום 8.3.2011. ניתנה היום, 3.3.2011

גב׳ לינדה שפיר, עו״ד השופט(בדימוס) יהושע פלפל                                        מר יהודה שגב

חברת ועדה                                          מ״ר הוועדה                                            חבר ועדה

 

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה