הריון ופיטורין בצבא

| 29/10/2023 | מאמרים בנושא חובות וזכויות חיילים, מאמרים בנושא דיני צבא

הריון בצבא, בדומה לסוגיות סגל אחרות, מעורר שאלות חשובות ומהותיות הנוגעות לאיזון שבין צרכי הפרט לבין צרכי המערכת. האם הריון בצבא יכול להוביל לשחרור משירות? האם בכוחו של הריון להתיר התחייבות לשירות קבע? האם ניתן לפטר אישה בהריון במהלך שירותה הצבאי? בשאלות אלו ובשאלות נוספות הנוגעות להריון ופיטורין בצבא נעסוק במאמר זה.

מה קורה לחיילת סדירה שנכנסת להריון?

כידוע, כיום, שירות החובה לגברים עומד על 32 חודשים (שנתיים שמונה) בעוד ששירות החובה עבור נשים עומד על 24 חודשים בלבד. מעבר לכך, חיילות זכאיות להקלות נוספות בשירות ביחס לגברים. אחת מההקלות המשמעותיות הן הזכות לפטור משירות במקרה של נישואין או לידה.

על פי פקודות הצבא, חיילת המשרתת במסלול שירות של 24 חודשים, תהיה פטורה משירות צבאי לאחר חתונתה. כמו כן, פטור שכזה יינתן לחיילת אשר נכנסה להריון וילדה במהלך השירות שלה. כך, אם למשל חיילת סיימה טירונות, הכשרה ולפני הכניסה לתפקיד היא נישאה או ילדה, הרי שהיא תהיה פטורה משירות צבאי.

חשוב לציין כי החיילת תהיה זכאית לוותר על פטור זה. החיילת תוכל לדרוש להמשיך ולשרת בצבא אף לאחר הנישואין או הלידה. במקרה שכזה, יהא עליה לחתום תוך עשרה ימים על טופס וויתור על שחרור. במקביל, תוכל החיילת לעבור לתפקיד בו תנאי השירות נוחים יותר, באופן שיתאים לסטטוס החדש שלה כאישה נשואה או כאמא.

פטור בכל מצב?

יש לשים לב כי לא בכל מצב יינתן לאישה פטור משירות חובה בעקבות נישואין, היריון או לידה. במקרים בהם החיילת חתמה על וויתור על זכות זו, הרי שהיא לא תוכל להשתחרר כתוצאה מכניסתה להריון.
כדי להשתלב בתפקידים רבים, נדרשת אישה לחתום על מסמך "דין אישה כדין גבר". מסמך זה משווה את זכויותיה לאלו של משרתים גברים הן מבחינת משך השירות והן מבחינת תנאי השחרור. אשר על כן, אישה שחתמה על מסמך זה לא תוכל להשתחרר מצה"ל אף במצב של נישואין או לידה.

מודל שירות החובה הצפוי

רצוי לדעת כי בימים אלו ממש, עובד צה"ל על מודל שירות חובה חדש. לפי מודל זה, אורך השירות, כמו גם השכר שיקבל החייל או החיילת, לא ייקבע לפי מגדרו של החייל אלא בהתאם לאופי התפקיד. מודל שירות זה יכלול תפקידים בהם השירות יעמוד על שנתיים ואף פחות מכך, לעומת תפקידים אחרים ומשמעותיים יותר בהם משך השירות יהיה ארוך יותר באופן ניכר.

ייתכן כי גם במודל החדש, כאשר ייצא אל הפועל, תישמר זכותן של נשים להשתחרר עם חתונתן או כאשר הן תיכנסנה להריון. מנגד, ייתכן בהחלט שאדף כוח האדם בצבא יחליט לצמצם את היקף הפטור ולהעניק אותו בנאים נוקשים יותר. אשר על כן, רצוי להתעדכן בשינויים, ככל שיהיו, ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני צבא כדי להבין מהן זכויותייך.

מה קורה כשאשת קבע נכנסת להריון?

פני שנענה על השאלה האמורה, יש להבהיר הבהרה חשובה באשר לשירות הקבע. על אף ששירות הקבע עשוי להיראות לפעמים כעבודה לכל דבר ועניין, הרי שלא מדובר בעבודה רגילה. החיילים בקבע לא נחשבים לעובדים של הצבא אלא למשרתים בצבא. המשמעות היא שדיני העבודה הקלאסיים לא חלים על המשרתים בקבע. כתוצאה מכך, למשל, משרתי הקבע אינם זכאים להתאגד, לשבות ולהקים וועד עובדים.

על אף האמור, פקודות הצבא עצמן מעגנות את זכויות משרתות הקבע בהריון. פקודה 36.0406 הטבות עקב הריון והורות מעגנת את זכויות משרתת הקבע ההרה:

1. חופשת הריון מיוחדת (חופשה בתשלום – לא ימי חופש / מחלה) אם כתוצאה מהריון המשרתת לא מסוגלת לשרת
2. חופשת לידה בתנאים דומים לקבוע בחוק האזרחי
3. מענק לידה
4. בלידה של תאומים – קצבת לידה

בכך, מבטיח הצבא את זכויות המשרתת היולדת במסגרת הצבאית. העובדה כי אשת הקבע אינה עובדת אלא חיילת לא תפגע בזכויות הסוציאליות שלה, ובנסיבות מסוימות הזכויות המתקבלות מהצבא אף יכולות להיות רחבות יותר מאלו שהייתה מקבלת באזרחות.

האם מותר להפריש אשת קבע בעקבות כניסה להריון?

לפני שנצלול אל התשובה עצמה, נחזור ונבהיר כי משרתים בצבא אינם עובדים. על כן, אי אפשר לפטר אותם אלא להתיר את ההתחייבות שלהם. פיטורין בצבא נקראים, אם כן, התרת התחייבות. למען הסדר הטוב וכדי להיות מדויקים בדברינו, נעשה אף אנו שימוש במונח "התרת התחייבות".

ככלל, לא ניתן להתיר התחייבות לאשת קבע הרה. הפקודה המוזכרת לעיל קובעת זאת במפורש בסעיף 46 לפקודה:

"לא יופסק שירותה של חיילת בהריון, בחופשת לידה או בחופשה מיוחדת ללא תשלום, ולא תותר התחייבותה לשירות קבע, אלא אם כן אישר זאת ראש אכ"א"

ניתן לראות כי הסעיף קובע במפורש שלא ניתן יהיה להתיר התחייבות של משרתת בהריון. עם זאת, הסעיף קובע חריג לפיו ניתן יהיה להתיר התחייבות של משרתת קבע בהריון, באישור ראש אכ"א. אישור שכזה יינתן רק בטעמים מיוחדים המצדיקים את שחרור משרתת הקבע, על אף היותה בהריון. טעמים כאלו לא יינתנו בנקל ורק במקרים חריגים שבחריגים ראש אכ"א יורה על התרת התחייבות לאישה הרה.

גם באותם מקרים חריגים, תוכל משרתת הקבע להגיש ערר לוועדה להתרת התחייבות. מדובר בוועדה חדשה יחסית, אליה יכולים לעתור משרתי קבע שהותרה התחייבותם שלא כדין. הוועדה תבחן האם התרת העבודה בוצעה כדין או שמא אסור היה להתיר את התחייבותו של משרת או משרתת הקבע. כאשר מדובר במשרתת בהריון, סיכויי ההצלחה בוועדה גבוהים יחסית.

מודל הקבע החדש

אם בעניין התרת התחייבות עסקינן, רצוי להזכיר את מודל שירות הקבע החדש שהוטמע בצה"ל. לפי מודל זה, על כל משרת קבע לעבור שני "שערים" בדרך להבטחת הפנסיה בצה"ל. השער הראשון הוא שער הרב סרן. מי שיקבל מינוי לרב סרן יעבור מדרג הקצונה הזוטרה לדרג הקצונה הבכירה.

אולם לא די במעבר בשער זה כדי להבטיח את הפנסיה הצבאית ולמנוע התרת התחייבות בשלב מוקדם יותר. לשם כך, על המשרתת לעבור בשער השני ולקבל דרגת סגן אלוף. מרגע קבלת סגן אלוף ובהיעדר נסיבות חריגות, לא תותר ההתחייבות של משרתת הקבע.

לאור זאת, משרתת קבע שנכנסה להריון בהיותה בדרגת סגן אלוף ומעלה, תוכל להיות רגועה יותר בקשר להתרת ההתחייבות שלה. זאת, אף אם היא תאריך את חופשת הלידה שלה ותיעדר משירות למשך חודשים רבים.

סיכום

לסיכום, חיילת חובה הנכנסת להריון תהא זכאית לשחרור מוקדם מהצבא. זאת, למעט במקרים בהם היא חתמה על דין אישה כדין גבר.

במסגרת שירות הקבע, תהיה החיילת זכאית לחופשה מיוחדת, חופשת לידה ולמענק. לא ניתן יהיה להתיר את התחייבותה של החיילת, כלומר לפטר אותה, אלא במקרים חריגים שבחריגים ובאישור ראש אכ"א. גם באותם מקרים, כדאי יהיה להגיש ערר על ההחלטה להתיר את התחייבותה של החיילת. מומלץ לפנות אל עו"ד צבאי מומחה לקבלת ייעוץ בנושא ולהבטיח את זכויותיכן מהצבא.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים