הקלות בשירות ובתנאי שירות על רקע מצוקה נפשית

| 03/08/2015 | זכויות רפואיות, החובה לשרת, סרבנות, נוסף לאחרונה, זכויות פרט ותנאי שירות (חובה)

הידעת? מצוקה נפשית יכולה להוביל להקלות בשירות ובתנאי השירות. על כך, במאמר המובא להלן:

מצוקה נפשית של חייל מאפשרת מתן הקלות בתנאי השירות (להלן: "הת"ש") וזאת בהתאם לנוהל שהוציא קצין הרפואה הראשי בצה"ל בחודש ינואר 2009 (הוראת קרפ"ר מספר 401.013). על פי ההוראה, כל מלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) או מי שכבר התגייס והוא חייל יכול לקבל הת"ש בהתאם למצוקה הנפשית ולקביעת הגורם הבודק (קצין בריאות הנפש או פסיכיאטר צבאי).

הת"ש הן למעשה הקלות מוסדרות בתנאי השירות, העוסקות במגבלות שיבוץ, במידת התכיפות של הלינה בבית, באופן שיבוץ החייל ביחידה וכן בהגבלות ביחס למשימות, הכשרות וזימון עתידי לשירות מילואים. חשוב לציין שלא כל סעיף ליקוי נפשי שנקבע לחייל גורר אוטומטית הקלות בתנאי שירות, והדבר צריך להיקבע מפורשות בסימול הת"ש.  

דרגות הת"ש

טבלת הקלות ת"ש על רקע נפשי ההוראה קובעת 5 דרגות שונות לסימול הת"ש, שבכל דרגה רמת ההקלות בתנאי השירות עולה, כפי שמתואר להלן:  

דרגת הת"ש 00 - אין הקלות כלל. דרגת הת"ש 02 - שני לילות לפחות בשבוע לינת בית. במהלך קורס ראשוני מדובר בלילה אחד לכל הפחות בשבוע לינת בית. אין מגבלה כלל בשיבוץ ביחידות שונות בסדיר. לא ישובץ ביחידה קדמית במילואים.

דרגת הת"ש 03 - שלושה לילות לפחות בשבוע לינת בית. במהלך קורס ראשוני לאחר הגיוס מדובר בלילה אחד לכל הפחות בשבוע לינת בית. יש מגבלה לגבי שיבוץ ביחידות שונות בסדיר, ואסור לשבץ מעבר ל-100 ק"מ מביתו של החייל. לא ישובץ ביחידה קדמית במילואים.

דרגת הת"ש 04 - ארבעה לילות לפחות בשבוע לינת בית. במהלך קורס ראשוני מדובר בשני לילות לכל הפחות בשבוע לינת בית. חובה לשבץ בשירות סדיר ביחידה פתוחה שאינה מרוחקת מעל 100 ק"מ מביתו של החייל. לא ישובץ ביחידה קדמית במילואים ולא יוזמן מעבר ל- 14 ימי שמ"פ רציף בכל שנה.

דרגת הת"ש 07 - לינת בית בכל ימות השבוע ללא חריגים כולל סופ"ש. שיבוץ בקורס רק באישור מיוחד של רמ"ד פסיכיאטריה בצה"ל. חובה לשבץ בשירות סדיר ביחידה פתוחה שאינה מרוחקת מעל 100 ק"מ מביתו של החייל. לא ישובץ ביחידה קדמית במילואים ולא יוזמן מעבר ל- 14 ימי שמ"פ רציף בכל שנה ואף חובה לשקול מתן פטור משירות מילואים.  

תוקף הקלת הת"ש על רקע נפשי

הת"ש יהיה בתוקף לצמיתות ולא יהיה מוגבל בזמן, כולל בשירות קבע או בשירות מילואים, וזאת אלא אם נקבע אחרת על ידי גורם בריאות הנפש בצה"ל. חשוב לציין כי בטרם יתקבל חייל הנושא סימול הת"ש לשירות קבע - חובה לקיים לגביו בדיקה חוזרת ולקבוע סימול הת"ש עדכני לקראת שירות הקבע.  

הכשרות לחייל בעל הת"ש

חייל בעל הת"ש אינו פסול לקורסים צבאיים, אלא אם כן נקבע לו הת"ש 07 - שאז הוא פסול לקורסים אלא אם התקבל אישור פרטני של ראש מדור פסיכיאטריה בצה"ל, לאחר בדיקה שתיערך. במהלך הטירונות - ההת"ש אינו בתוקף, ועל החייל ללון ביחידת הטירונות עד לסיומה, ככל חייל אחר.  

תורנויות

חייל בעל הת"ש יבצע תורנויות ביחידתו בתנאי שאופי התורנות או המשימה הולם את תנאי סימול ההת"ש שנקבע לו.. כמו כן, ניתן להטיל על חייל בעל הת"ש (למעט בעל הת"ש 07) לבצע משימות אבחה והגנת יישובים עד 14 ימים בכל פעם. במהלך תקופת משימת האבטחה ההת"ש אינו מיושם.

*הערה: המידע במאמר זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות ומתייחס לחייל ולחיילת כאחד, ללא הבדל מין ומבלי לפגוע חלילה באוכלוסייה כלשהי.   למידע נוסף בנוגע להקלות בתנאי שירות ניתן לפנות למשרדנו, משרד קוזניץ, פסח ושות' - עורכי דין לענייני צבא, בטלפון 03-5288580. *קרדיט תמונה דובר צה"ל. מתוך אתר פיקיוויקי.

השארת תגובה

Leave a Message