ועדת שחרור משירות, ועדת התאמה לשירות, וה”ל

| 17/05/2013 | החובה לשרת, סרבנות

ועדת שחרור משירות צבאי (מוכרת גם בשמה "ועדת אי התאמה" או "ועדת התאמה") הינה ועדה מקצועית המתכנסת על פי הוראות אגף כוח האדם בצה"ל, ואשר תפקידה לבחון את נושא התאמתו של חייל ו/או חיילת לשירות בצה"ל. הועדה מורכבת ככלל מ- 3 חברים (לעיתים 5 חברים), בראשות מפקד בדרגת סא"ל לפחות.

הועדה מתכנסת בדרך כלל במסגרת מטה ולא ביחידות עצמן. תדירות הועדות בחיל האוויר ובחייל הירוק הינה מדי שבוע ולעיתים פעמיים בשבוע. בחיילות האחרים, מדי שבועיים לערך. היוזמה לכינוס הועדה היא בדרך כלל מצד המפקדים אשר מגישים בקשה להעלות את עניינו של חייל לוועדה לשם בחינת המשך שירותו, בין אם על רקע התנהגות גרועה (צבירת ימי תב"ן רבים, התנהגות בעייתית בבסיס, עבירות משמעת רבות וכיוצ"ב) ובין אם בגין מצוקה כלכלית ו/או מצב משפחתי חריג הדורש התערבות שלא במסגרת ת"ש.

הועדה שומעת את טיעוניו של החייל, את טיעוני המפקדים וכן מקבלת המלצה מצד גורמי בריאות הנפש ביחידה (קב"ן בדרך כלל). לאחר כלל הטיעונים הועדה מתכנסת בינה ובין עצמה ומקבלת החלטה בדבר המשך שירותו של החייל. הועדה מוסמכת לקבוע כל אחת מן הקביעות הבאות:

  • אי התערבות– המשך שירות ביחידה בתנאים הרגילים.
  • התערבות בנושא שיבוץ – שינוי תנאי השירות ו/או שינוי שיבוץ.
  • שחרור משירות בגין אי התאמה.
  • שחרור משירות בגין התנהגות רעה וחמורה.

חשוב להבהיר, כי הוועדה מוגדרת כוועדה מייעצת ולא ועדה מחליטה. זאת אומרת, שהמלצת הוועדה עוברת להחלטתו הסופית של מפקד מיטב (קצין בדרגת אל"מ)  ורק החלטתו היא הסופית והקובעת. בדרך כלל מפקד מיטב מאשר את המלצת הועדה ואולם לא בכל מקרה, ומוכרים למשרדנו מקרים רבים בהם דחה מפקד מיטב את ההמלצה. ניתן לפנות למפקד מיטב בערעור בגין החלטתו במקרה שהחייל אינו שבע רצון מן ההחלטה.

מן הראוי להדגיש, כי ישנה חשיבות רבה לשלב ההכנה לקראת ועדת שחרור משירות. הכנה ראויה ונכונה יכולה להוביל להעלאת הסיכוי לקבלת החלטה נכונה מצד המערכת. לשם כך, נמליץ על קבלת ייעוץ וייצוג בעניין זה על ידי עורך דין הבקיא בתחום האמור אשר יכול אף לפנות לוועדה בשם החייל ולטעון בפני הועדה טיעונים נוספים מעבר לדברי החייל עצמו במעמד התכנסות הועדה.

השארת תגובה

Leave a Message