זימון לחקירת מצח – שינוי מדיניות הפרקליטות הצבאית

| 29/12/2016 | חקירת מצ"ח וזכויות הנחקר, נוסף לאחרונה

זימון לחקירת מצח - מהפיכה במדיניות האכיפה של הפרקליטות הצבאית!

לאחרונה הודיעה הפרקליטות הצבאית כי תיקים שיגיעו לבחינה לאחר חקירה בעקבות זימון לחקירת מצח ייבחנו תחת מדיניות אכיפה שונה החל מה-1.1.17. במסגרת עבודת מטה החליטו בפרקליטות לערוך מספר שינויים במדיניות האכיפה בצה"ל. שינוי זה בא על מנת לממש מספר מטרות לאחר קבלת זימון לחקירת מצח.

מטרות השינוי

מטרה ראשונה הינה הגברת מעורבות המפקדים באכיפת החוק תוך מתן כלי אכיפה למפקדים למימוש אחריותם כלפי אכיפת החוק. אין ספק שישנם מקרים בהם טיפול מהיר של ידי המפקדים עדיף מאשר המתנה ארוכה להליכים המשפטיים הארוכים לעיתים שההליך המשפטי מחייב. מטרה שניה הינה מתן אפשרות לחיילים לתקן את דרכם עד כדי השלמת שירות צבאי תקין. אין חולק כי מרבית החייליים, אשר  נתקלים בפעם הראשונה ברשויות החוק בגין ביצוע עבירות קלות יחסית, לומדים את הלקח בעצם ההליך עצמו. חיילים שכאלה, אם יקבלו את האפשרות, יתקנו את דרכם ויחזור להשלמת שירות מלא ותורם לחברה. מטרה שלישית ונלווית הינה צמצום מספר הכלואים בבתי הכליאה. צמצום זה יוביל לצמצום הנשירה מהשירות והגדלת כמות החיילים אשר ישלימו שירות צבאי ללא רישום פלילי.

מתי לא יוגש כתב אישום?

לאור המטרות האלה, גובשה כאמור מדיניות העמדה לדין חדשה. לפי המדיניות מספר עבירות שבעבר הובילו לכתב אישום יטופלו בהליך משמעתי בלבד או באמצעות מעקב שיקומי ארוך טווח. כך למשל, סירוב ראשון למסירת דגימת שתן לגילוי שימוש בסמים מסוכנים יוביל לשיפוט מידי על ידי מפקד בדרגת סא"ל ומעלה. בנוסף, חיילים שכשלו בפעם הראשונה בביצוע עבירות מסוימות, כגון שימוש בסמים קלים בהזדמנויות מעטות מחוץ לצבא, קבלת ימי ג' שלא כדין בהיקף מצומצם וכו' – יופנו למנגנון של "תקופת מבחן". מנגנון זה ייושם על ידי פרקליט צבאי. אם יעמוד החייל בתנאים אלו במשך כל תקופת המבחן – התיק כנגדו ייסגר ואם לא יעמוד בתנאים ימוצה עמו הדין בחומרה. יש לזכור כי גם על מנת להתמודד עם הליכים שכאלה, עם קבלת זימון לחקירת מצח עדיף להיוועץ לפני חקירת מצ"ח עם עורך דין צבאי.

השארת תגובה

Leave a Message