דיני צבא – מערכת המשפט הצבאי

| 21/09/2011 | עבירות ייחודיות לצבא

חוק השיפוט הצבאי מחיל על חלק מאזרחי ישראל מערכת חוקים נוספת על מערכת החוקים ה"רגילה" הקיימת המשפט הישראלי. בעצם, על כל חייל בסדיר, איש מילואים בשירות פעיל (ואף שלא בשירות פעיל במקרים מסוימים) ואזרח עובד צה"ל חשוף לחובות נוספים, לעיתים בתחום הפלילי, על החובות הרגילים המוטלים על כל אזרח.

כך למשל, חוק השיפוט הצבאי מחיל על החייל את מערכת הדין המשמעתי. הדין המשמעתי אינו חל על "אזרחים רגילים" והוא נוצר מכוח המצב המיוחד בו נתונים חייל ומפקדו והצורך לצור כלי נוסף בידי המפקד שיסייע בידיו להשליט משמעת ביחידתו.

הדין המשמעתי הינו בד"כ מערכת סגורה שבין החייל למפקדו, במסגרתה שופט המפקד את החייל בגין עבירות משמעת קלות שמקורן בחוק השיפוט הצבאי למשל: היעדר מן השירות שלא ברשות, אי קיום פקודה וכו'. בעצם, יכול המפקד להעמיד לדין משמעתי את החייל בגין כל עבירה מחוק השיפוט הצבאי ובלבד שהעונש המירבי בגינה, לפי החוק, אינו עולה על שלוש שנים. ההליך בד"כ קצר מאוד ומהיר ומתנהל כמו "מיני" משפט צבאי. בניגוד למערכות משמעתיות באזרחות, החייל לא יכול להסתייע בעורך דין צבאי לייצוג אלא חייב לייצג את עצמו. החייל יכול לזמן עדים למשפט והמפקד השופט חייב לשמוע אותם אם הוא סבור שהם רלוונטיים להליך. במסגרת הדין המשמעתי, במידה והקצין השופט יחליט כי החייל ביצע את העבירה המיוחסת לו, יכול הוא להטיל עונשים על החייל אשר יכולים להגיע אפילו עד ל- 28 ימי מחבוש (כמו גם עונשי מחבוש על תנאי, ריתוק, אזהרה, התראה וקנסות).

לבד מהמערכת המשמעתית, קיימת בצבא גם מערכת אכיפה פלילית במסגרתה הוקמו בתי הדין הצבאיים. בתי הדין הצבאיים מנוהלים על ידי שופטים מקצועיים ודנים בעבירות פליליות חמורות יותר של חיילים. בתי הדין הצבאיים אינם מוגבלים לעבירות מחוק השיפוט הצבאי ויכולים לדון בעצם בכל העבירות הפליליות הקיימות בספר החוקים למשל: עבירות סמים, עבירות בנשק, עבירות הונאה ועוד. ההליך המשפטי בבית הדין הצבאי מתנהל כמו בית משפט פלילי לכל דבר ועניין וכאן, כמובן, מומלץ לחייל הנאשם להסתייע בייצוג של עורך דין צבאי המכיר את מערכת החוקים, את סדרי הדין, את הפסיקה ואת רמות הענישה של בתי הדין הצבאיים.

בתי הדין הצבאיים רשאים להטיל עונשים כמו כל בית משפט רגיל ודנים בכתבי האישום המוגשים אליהם על פי סדרי הדין הנהוגים בחוק השיפוט הצבאי ובחוק סדר הדין הפלילי.

השארת תגובה

Leave a Message