מחיקת רישום פלילי בעקבות שירות צבאי – הוגשה הצעת חוק חדשה

| 05/07/2016 | חנינות, רישום פלילי ומחיקתו, נוסף לאחרונה

הצעת חוק חדשה שהוגשה על ידי חברת הכנסת ענת ברקו ומונחת על שולחן ועדת שרים לחקיקה תחייב את צה"ל ליידע את החיילים המתגייסים מיד עם גיוסם, כי זכותם להגיש בקשה שעניינה מחיקת רישום פלילי בעקבות שירות צבאי שלהם, אם קיים כזה כנגדם, בתום השירות הסדיר.

אומנם, הוראת קבע אגף כח אדם אשר קובעת את הנוהל להמלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי, מחיקת רישום פלילי בעקבות שירות צבאי, קיימת מזה תקופה ארוכה אולם מרבית החיילים אינם מודעים לאפשרות הזו ולא מנצלים את זכותם להגיש בקשה לועדה שאחראית על הנושא. מיותר לציין כי צה"ל, כגורם ממליץ בפני נשיא המדינה ומשרד המשפטים למחיקת הרישום הפלילי או לקיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה, הינו גורם בעל משקל לא מבוטל בהמלצת משרד המשפטים ובהחלטת נשיא המדינה.

צהל קולט לשורותיו אזרחים צעירים מיועדים לשירות ביטחון אשר חלקם בעלי עבר פלילי. גם אלה מגויסים בחלקם לשירות חובה בצבא כמו יתר בני גילם. בעבר, הוקמה בצבא ועדה הממליצה על מתן חנינה לבעלי עבר פלילי מתקופת טרום השירות הצבאי שלהם אשר נועדה לבחון אפשרות לתת המלצה לנשיא המדינה בדבר עשיית מעשה ומחיקת רישום פלילי בעקבות שירות צבאי מועיל שביצעו על מנת שניתן יהיה לתת לחיילים המשוחררים הללו התחלה חדשה ונקייה כאזרחים מועילים.

תנאי הסף להגשת הבקשה לוועדה הינם כאלה אשר יראו כי לפחות מבחינת ראשונית החייל ראוי להמלצה שכזו: נדרש, כמובן, רישום פלילי בגין עבירות שעבר החייל טרם גיוסו ובנוסף - שירות חובה בן 18 חודשים לפחות והגשת בקשה להמלצת הוועדה בחלון הזמנים שבין שישה לשלושה חודשים טרם סיום השירות.

במסגרת בחינת הבקשה הועדה תבחן מספר קריטריונים ובהן: גילו של החייל, משך שירותו, הרשעות בבין דין צבאי, הרשעות בבית משפט אזרחי, הרשעות בדין משמעתי, תקופות היעדרויות משירות, תקופות מחבוש שעבר החייל וכו'. הועדה תשקול שיקולים נוספים בעניינו של המועמד והם מסלול שירותו של החייל לרבות נסיבות גיוסו, תפקידיו, משך השירות, חוות דעת מפקדים, המלצות ותעודות הערכה שניתנו לו, גיליון ההתנהגות הכללי שלו ומהות העבירות שבגינן קיים רישום פלילי לחובתו.

 

השארת תגובה

Leave a Message