ניהול משפט הוכחות בבית הדין הצבאי

| 20/11/2013 | מאמרים בנושא חקירת מצ"ח וזכויות הנחקר

ניהול משפט הוכחות בבית דין צבאי

 

ניהול משפט הוכחות בבית הדין הצבאי דומה מאוד לניהול משפט הוכחות בבית משפט פלילי "אזרחי" ומתבסס על הוראות חוק השיפוט הצבאי, חוק סדר הדין הפלילי ופקודת הראיות. לאחר הגשת כתב אישום, במידה והחייל הנאשם כופר באשמות המיוחסים לו, מודיע עורך הדין מטעמו על כפירה באישום ובית הדין הצבאי ממנה הרכב שופטים אשר ישמע את עדויות הצדדים ויכריע לאחריהם, במסגרת פסק הדין, האם החייל אשם בביצוע העבירות המיוחסות לו או זכאי.

 

בתחילת משפט ההוכחות זכאית התביעה הצבאית להביא ראיות מטעמה להוכחת האשמה במסגרת "פרשת התביעה" ובאמצעות עדי התביעה המפורטים ברשימת העדים שבכתב האישום. עדי התביעה יכולים להיות חוקרי מצ"ח אשר חקרו את הנאשם ועדים אחרים במסגרת חקירת מצ"ח שנערכה בנושא, עדים אחרים שהיו עדים לביצוע המעשים או כל עד אחר אשר יכול לשפוך אור על הפרשה ולחזק את ראיות התביעה. במסגרת פרשת התביעה, הפרקליטות הצבאית אינה יכולה להפתיע את הנאשם ועורך דינו בחומרים שאינם נמצאים בחומר החקירה אשר העובר לעיונם מיד עם הגשת כתב האישום.

 

הסניגור המייצג זכאי לחקור כל אחד מעדי התביעה בחקירה נגדית על בסיס חומרי החקירה הקיימים בפניו וחומרים אחרים שהגיעו אליו בדרכים אחרות והכל בכדי לקבל מידע אשר יחזק את גרסת הנאשם או לערער את אמינות עדי התביעה בפני הרכב בית הדין הצבאי.

 

לאחר סיום פרשת התביעה, עם הכרזת המונח "אלו עדיי" על ידי התובע הצבאי, עובר הכדור למגרשו של הנאשם ומתחילה "פרשת ההגנה". במסגרת פרשת ההגנה מעיד ראשון הנאשם ומוסר את גרסתו ולאחריה זכאי הנאשם להציג בפני בית הדין הצבאי עדים מטעמו אשר יחזקו את גרסתו או יערערו אף הם את אמינותם של עדי התביעה.

 

מה לגבי התובע הצבאי?

 

התובע הצבאי אינו זכאי לקבל מראש את חומרי החקירה של הנאשם והוא בעצם אינו יודע מה הולכים להעיד עדי ההגנה. עם זאת, גם לתביעה הצבאית עומדת הזכות לחקור בחקירה נגדית את עדי ההגנה ולהקשות עליהם בשאלות משלהם בכדי לנסות ולערער את אמינותם. לתביעה הצבאית עומדת אף הזכות, במקרה הצורך, להביא עדי הזמה על מנת שיזימו את עדויות עדי ההגנה מקום בו הופתעה לשמוע טענות שלא עלו קודם במסגרת החקירה של המשטרה הצבאית.

 

לאחר סיום העדת העדים מטעם שני הצדדים, מוזמנים שני הצדדים לסכם את עמדתם לאור כל העדויות בפני הרכב השופטים. זוהי בעצם ההזדמנות האחרונה בה כל צד, קודם התביעה הצבאית ולאחריה הסניגור הצבאי בשם הנאשם, מנסים לשכנע את  הרכב השופטים לקבל את גרסתם לאירועים ולהרשיע או לזכות בהתאם.

 

הכרעת הדין בתום משפט ההוכחות בבית הדין הצבאי יכולה להתקבל פה אחד או ברוב קולות ולאחריה, במידה והנאשם מורשע, מתקיים דיון נפרד לעניין העונש.

 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים