06.0104 – קרן לב”י – הקרן להתעצמות צה”ל

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

כללי 1.לב"י (למען ביטחון ישראל) - הקרן להתעצמות צה"ל (להלן: "קרן לב"י") היא עמותה אזרחית, הפועלת מכוח חוק העמותות, תש"ם - 1980, ושייעודה הוא איסוף תרומות למטרות קידום נושא ביטחון מדינת ישראל והעברתן לשימוש צה"ל. 2.בקרן לב"י משרתים חיילים ואזרחים, כאחד. 3.הפקודה מפרטת את ייעודה של קרן לב"י, את נוהלי הפעלתה ואת המצבים בהם יינתן לחיילים, המשרתים בקרן, היתר ייחודי מתוקף תפקידם.   ייעוד 4.קרן לב"י תפעל עבור צה"ל כך: תוקף סעיף משנה א מה- 21 ספט´ 2003 א.איסוף תרומות, מתנות ועזבונות (להלן: "תרומות"), במדינת ישראל ובחוץ לארץ וקבלת כל התרומות המיועדות לצה"ל או לטובת חיילי צה"ל, למעט תרומות שהתקבלו על ידי האגודה למען החייל. ב.ייזום פעולות, שיעודדו את הציבור לתרום (לרבות בצה"ל). 5.השימוש בתרומות יהיה למטרות העיקריות האלה: א.חינוך, השכלת יסוד, תרבות ורווחת הפרט. ב.בניית מתקנים רפואיים ורכישת ציוד רפואי. ג.מחקר ופיתוח אמל"ח. תוקף סעיפי משנה ד ו-ה מה- 21 ספט´ 2003 ד.על-פי רצון התורם או המצווה, בכפוף לאישור מיוחד של הרמטכ"ל או של מי שהוסמך לכך על ידו. ה.נושאים נוספים שייקבעו על-פי החלטת הרמטכ"ל או מי שהוסמך לכך על ידו.   ארגון, ניהול וחלוקת המשאבים 6.ארגון קרן לב"י וניהולה יהיה בהתאם לתקנון העמותה, בהתאם להוראות משרד הביטחון ובהתאם לפקודת הארגון, שפרסם אגף התכנון במטכ"ל, לרבות ניהולה כמשק סגור. 7.מדי שנה, אגף התכנון במטכ"ל יהיה אחראי על ריכוז עבודת המטה עם הסמכויות הרלוונטיות לגיבוש יעדי התרומות, לרבות עם משרד הביטחון-ועדת תרומות ומתנות. בנושאי חינוך, השכלת יסוד, תרבות ורווחת הפרט, יתואם עם ראש אכ"א או עם מי שהוסמך לכך על ידו. 8.עבודת המטה תוצג לאישור הרמטכ"ל, שיחליט על ייעוד התרומות בהתאם למטרות התרומה ולמטרות קרן לב"י, כאמור בסעיף 5 לעיל.   מימוש התרומות 9.חייל או יחידה, שפנו אליהם בדבר תרומה לאחת מהמטרות, המפורטות בסעיף 5 לעיל, יוכלו להפנות את התורם לקרן לב"י. 10.חייל, הרוצה לתרום ליחידתו או לכל גוף צבאי אחר לשם אחת המטרות המפורטות בסעיף 5 לעיל, יוכל לממש רצונו באמצעות קרן לב"י.   תוקף סעיפים 11 עד 13 מה- 21 ספט´ 2003 11.שימוש בעזבונות יעשה בהתאם להמ"ב 49.13.   פרסום ויחסי ציבור 12.על אף האמור בפ"מ 33.0116 בדבר איסור הופעה בפני גורמים אזרחיים ומגע עם עתונאים, יותר לסגל הצבאי של קרן לב"י להשתתף באסיפות הסברה, ולפעול בכל דרך חוקית לפרסום יעדי קרן לב"י, וזאת בתיאום עם אמ"ץ-חטיבת דובר צה"ל ואמ"ן-מחב"ם, ובהתאם לאמור בפקודות.   אפסניה 13.התקבלה בקרן לב"י תרומה של אפסניה - היא תנופק ליחידות צה"ל כאפסניה אט"לית או כאפסניה ייעודית, בהתאם לפקודות, או כציוד אחר שנועד לרווחת החייל כמפורט בפ"מ 54.0114.   ביקורת 14.קרן לב"י נתונה לביקורת של רואה חשבון מטעם העמותה ולפי תקנון העמותה, כמפורט בסעיף 6 לעיל, וכן לביקורת מבקר המדינה ומבקר מערכת הביטחון.

השארת תגובה

Leave a Message