08.0102 – ביקורי אזרחים ואורחים ביחידות צה"ל, במחנותיו ובמתקנים צבאיים

thumbnail_post