08.0104 – חופש המידע בצה”ל

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות


 


1. בפקודה זו:
א. "החוק" - חוק חופש המידע, התשנ"ח1998-.
ב. "תקנות האגרות" - תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט1999-.
ג. "מידע" - כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או
      ממוחשב.
ד. "בקשה לקבלת מידע" - בקשה לקבלת כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב,
      מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
ה. "מערכת הביטחון" - משרד הביטחון, יחידות הסמך שלו וצה"ל.
ו. "הגורם המתאם" - בכל סמכות בצה"ל מוגדר גורם מתאם לצורך ביצוע החוק, על-פי הטבלה הבאה (בגופים שאינם כלולים בטבלה יהיה ראש הגוף הגורם המתאם):


 


 
מספר סידורי


הסמכות


הגורם המתאם


1.


אכ"א (כולל קפ"ץ)


קש"ץ


2.


אט"ל


רע"ן קש"ח


3.


אמ"ן ומקמנ"ר


יחב"ש חמ"ן


4.


אג"ת


מח´ הארגון-רע"ן נו"פ


5.


אג"ם-חט´ תוה"ד


מח´ ההיסטוריה


6.


ח"א


מח´ הפרט-ענף נוהג וקש"ח-רמ"ד הפקות, נוהג וביקורים


7.


ח"י


ר"ת קש"ח


8.


מז"י


רמ"ד תקשורת


9.


מפצ"ר


רל"ש הפצ"ר


10.


פיקוד הצפון


נציג דו"ץ בפיקוד


11.


פיקוד הדרום


נציג דו"ץ בפיקוד


12.


פיקוד המרכז

השארת תגובה

Leave a Message