• בית
  • פקודות מטכ"ל
  • 31.0608 - דחייה או שחרור משירות מילואים ומתן חופשות מסיבות משקיות בחירום

31.0608 - דחייה או שחרור משירות מילואים ומתן חופשות מסיבות משקיות בחירום

כללי 1. הפקודה מתארת את התארגנות צה"ל לשחרור חיילי מילואים, מסיבות משקיות או ציבוריות, משירות מילואים

כללי


1. הפקודה מתארת את התארגנות צה"ל לשחרור חיילי מילואים, מסיבות משקיות או ציבוריות, משירות מילואים מיוחד (להלן - שמ"ם) או משירות מילואים פעיל (להלן - שמ"פ), לדחיית השירות ומתן חופשות, בשעת חירום או בעת פעילות מיוחדת.
2. לצורך טיפול בבקשות לשחרור חיילי מילואים משמ"ם או משמ"פ, לדחיית שירות ולמתן חופשות, מסיבות משקיות או ציבוריות, ועל-פי הנהלים שנקבעו, יוקמו הוועדות הבאות:


מספר סודר


הגוף המבקש


הסיבה לבקשה


הוועדה המטפלת


אחריות הפעלה ותיאום


הערות


1.


מפעל או מוסד (לגבי אנשי מפתח), לרבות עובד עצמאי


משקית או ציבורית


תשע ועדות ענפיות ארציות


משרד העבודה והרווחה


ועדות נוספות יוקמו לפי קביעת אכ"א-חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם


2.


מפעלים ומוסדות של מערכת הביטחון


צורכי מערכת הביטחון


ועדה* ענפית ארצית


משרד הביטחון


רשימת המפעלים והמוסדות תיקבע על ידי אג"ת, בתיאום עם אכ"א-חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם


3.


מוסד רפואי (לגבי רופאים)


משקית או ציבורית


ועדת רופאים ארצית


מפקדת קצין הרפואה הראשי (להלן - מקרפ"ר)


למעט רופאי שיניים


הוועדה הענפית מטעם משרד הביטחון תדון בבקשות שמקורן בצורכי מערכת הביטחון בלבד.


3. הוועדות הן ועדות מייעצות, למעט ועדת הרופאים, שבסמכותה לקבל החלטות. הסמכות לאשר חופשה, שחרור או דחיית שירות מילואים, מסיבה משקית או ציבורית, נתונה בידי גופי אכ"א ומקרפ"ר בלבד, כמפורט להלן.
4. הוועדות לא יעסקו בבקשות לחופשה, לשחרור או לדחייה של שירות מילואים מסיבות אישיות. בקשות אלה יטופלו לפי הנוהל הקבוע בפ"מ 31.0605 ובפ"מ 31.0606.הוועדות הענפיות


5. משרד העבודה והרווחה יפעיל תשע ועדות ענפיות ארציות, משרד הביטחון יפעיל ועדה ענפית ביטחונית אחת ומקרפ"ר יפעיל ועדת רופאים אחת, לפי ההרכב המפורט להלן:


מספר סודר


הוועדות הענפיות


הרכב הוועדה


1.


מתכת ואלקטרוניקה


א.


יו"ר - נציג משרד העבודה והרווחה


 


 


ב.


חבר - נציג משרד המסחר והתעשייה


 


 


ג.


חבר - נציג הענף המשקי


 


 


ד.


חבר - נציג משרד הביטחון


 


 


ה.


חבר - נציג צה"ל


2.


טקסטיל


א.


יו"ר - נציג משרד העבודה והרווחה


 


 


ב.


חבר - נציג משרד המסחר והתעשייה


 


 


ג.


חבר - נציג הענף המשקי


 


 


ד.


חבר - נציג צה"ל


3.


כימיקלים


א.


יו"ר - נציג משרד העבודה והרווחה


 


 


ב.


חבר - נציג משרד המסחר והתעשייה


 


 


ג.


חבר - נציג הענף המשקי


 


 


ד.


חבר - נציג צה"ל


4.


תעשייה, מלאכה ומסחר


א.


יו"ר - נציג משרד העבודה והרווחה


 


 


ב.


חבר - נציג משרד המסחר והתעשייה


 


 


ג.


חבר - נציג הענף המשקי


 


 


ד.


חבר - נציג צה"ל


5.


שיכון ובנייה


א.


יו"ר - נציג משרד העבודה והרווחה


 


עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה