31.0807 – קריאת חיילי מילואים להתייצבות

thumbnail_post