בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0826 – קריאת חיילי מילואים לשירות שנתי-בדיקה רפואית

31.0826 – קריאת חיילי מילואים לשירות שנתי-בדיקה רפואית

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. במקרים רבים מבקשים חיילי מילואים, הנקראים לשירות שנתי, שחרור מן השירות או דחיית שירותם מטעמים רפואיים. פניות כאלה מתבררות לרוב רק אחרי התייצבות החיילים, והדבר גורם לעומס ניכר על היחידה בתחילת השירות. נוסף לכך נגרמות, לפעמים, תקלות ליחידות ע"י שחרורים מן השירות בלי ידיעה מוקדמת.
2. מטרת פקודה זו היא להסדיר את הטיפול בפניות לשחרור או לדחיית שירות מטעמים רפואיים, במגמה לסיימו לפני מועד ההתייצבות.


הודעה לחיילים המבקשים שחרור מטעמים רפואיים
3. יחידה הקוראת לחייליה לשירות שנתי תודיע להם, כי חייל, המבקש שחרור או דחיית השירות מטעמים רפואיים, חייב לפנות אל היחידה בהקדם. אם לחייל יש מסמכים רפואיים, המאשרים את טענותיו, עליו להציגם בעת הגשת הבקשה לשחרור או לדחייה.
4. ההודעה תישלח לחייל בגוף צו הקריאה או תצורף אליו. בגוף ההודעה יש לציין את התאריך האחרון לפניות מסוג זה (לגבי חייל, שצו הקריאה נשלח אליו 6 שבועות ומעלה לפני מועד ההתייצבות, ייקבע המועד האחרון תאריך, שהוא חודש ימים לפני מועד ההתיצבות).
5. בנספח א´ לפקודה זו ניתנת דוגמה של נוסח ההודעה (נוסח זה אפשר לשנות בהתאם לנסיבות).


קיום בדיקות רפואיות
תוקף סעיף 6  מה25- מרס 82
6. מפקדות ויחידות, הקוראות לחיילי מילואים לשירות שנתי, תעשינה את הסידורים הדרושים, כדי לאפשר בדיקה רפואית של החיילים המבקשים שחרור או דחייה מטעמים רפואיים, לרבות בדיקה ע"י ועדה רפואית לפני מועד ההתייצבות. הבדיקה תיערך לפי הכללים המפורטים ב-פ"מ 32.0402.
 


נספח א´ לפקודה 31.0826


דוגמת נוסח ההודעה
 אם אינך מסוגל לצאת לשירות בגלל מצב בריאות לקוי, עליך לפנות מייד, ולא יאוחר מיום _____________, למשרד הקישור של היחידה. 


אם יש בידך מסמכים רפואיים המעידים על מצב בריאותך, הצג אותם בעת פנייתך למשרד הקישור. 


בדיקה רפואית למגישי הבקשות תקוים במועד מאוחר יותר.


 31.0827   בוטלה (בחוזר מספר 75)

השארת תגובה

Leave a Message