בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0117 – השתתפות חיילים בתחרויות המאורגנות ע”י גורמים אזרחיים

33.0117 – השתתפות חיילים בתחרויות המאורגנות ע”י גורמים אזרחיים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
תוקף סעיפים 1 עד 4 מה- 14 ביוני 99
1. השתתפות חיילים כיחידה או כחיילים בודדים מיחידה בתחרויות פומביות או באירועים פומביים, בתחרויות ספורט או במופעי ספורט, בתחרויות יופי ובכלל זה בשעשועונים פומביים למיניהם המאורגנים על ידי גורם אזרחי, בין בכלי התקשורת ובין לפני קהל (התחרויות, האירועים, המופעים והשעשועונים הנזכרים לעיל ייקראו להלן - תחרויות) אסורה, למעט השתתפות חיילים כקהל.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, השתתפותו של חייל בתחרויות מותרת, אם אושרה על ידי מפקדו של החייל שדרגתו סא"ל, לפחות; השתתפותה של יחידה צבאית מותרת, אם הופנתה הבקשה באמצעות קצין השלישות הפיקודי או הזרועי לראש אכ"א ואושרה על ידו בתנאים שייקבעו על ידי מחלקת ביטחון שדה ועל ידי דובר צה"ל.

3. על אף האמור לעיל, רשאי חייל להשתתף בתחרויות המפורטות להלן, בתנאים הקבועים להלן, מבלי שיקבל אישור להשתתפותו בתחרויות אלה כאמור בסעיף 2 לעיל:
א. תוכנית רדיו - ללא מסירת שם יחידתו ומיקומה, שיוכו החילי, תפקידו ותכנים צבאיים כלשהם. ההשתתפות תהיה בהתאם להוראות ביטחון שדה ודובר צה"ל.
ב. תוכניות טלוויזיה נושאות פרסים - ההשתתפות תהיה ללא מדים. על פי הנחיות ביטחון שדה ודובר צה"ל, חל איסור על חיילים המשרתים ביחידות שהוגדרו על ידי מחב"ש כיחידות מיוחדות להשתתף בתוכניות אלו. גורם המבקש לאשר השתתפות בתוכניות אלו יבדוק עם מחב"ש אם היחידה מוגדרת כיחידה מיוחדת.
ג. בפנייה בכתב לשעשועונים, לחידונים וכד´ ? מותר להזדהות בשם פרטי ובשם משפחה ולציין את מספר הדואר צבאי בלבד.

4. חייל מילואים בשירות פעיל שיצא לחופשה שאושרה כדין אינו זקוק לאישור כלשהו, על מנת להשתתף בתחרויות כאמור, ובלבד שלא ילבש מדים בזמן השתתפותו בתחרויות ושלא יציג עצמו כחייל מילואים בשירות פעיל.

השארת תגובה

Leave a Message