33.0120 – נסיעה ברכב ציבורי

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 ו- 2 מה- 13 יוני 96
1. חייל ייסע ברכב ציבורי כשבידו כרטיס בר תוקף, כמפורט בפ"מ 35.0301.
2. נסיעה ברכבת ישראל תהיה כמפורט בפ"מ 35.0810.
3. כרטיסי הנחה או כרטיסי הסעה חינם הם אישיים, ואינם ניתנים להעברה.
* תוקף סעיף  4 מה- 21 יולי 96
4. חייל חייב להציג את כרטיס הנסיעה ואת תעודותיו הצבאיות האישיות, אם נדרש לעשות כן על ידי רשות מוסמכת (כגון: מבקר) או על ידי שוטר צבאי.
5. סירוב לנהוג לפי הוראות מבקר או לפי הוראות כל אדם אחר מטעם השירות המסיע מהווה עבירה על הוראות פקודה זו.
6. בכל מקרה בו נוסעת קבוצת חיילים בתפקיד, המונה חמישה חיילים, לפחות, ברכבת או ברכב ציבורי, ימנה מפקד היחידה את אחד החיילים כאחראי לקבוצה. תפקידו של האחראי יהיה לדאוג למשמעתה של קבוצת החיילים.
תוקף סעיפים 7  מה8- נוב´ 79
7. חייל אינו רשאי ליטול לעצמו זכות קדימה בשירותי תחבורה ציבוריים, אלא עליו להמתין לתורו ככל נוסע אחר.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים