33.0229 משטר מחנה-חובת פרסום פקודות קבע בנושא המשמעת ובנושא חובותיו

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים  1 עד 3 מה- 16 במארס 2000
1. בכל יחידה ייתלה לוח "חובותיו וזכויותיו של החייל", המפורסם על ידי אכ"א-מחלקת הפרט-ענף המשטר והמשמעת (להלן – עמו"ם), המרכז בקצרה את החובות ואת הזכויות של החייל, על-פי החוק ועל-פי פקודות הצבא, ומופץ ליחידות באמצעות הפיקודים והחילות.
2. במפקדת היחידה יישמרו חוברת "שגרת המחנה" המחייבת בכל נושא שלא הוסדר בפקודות הצבא, ספר "תרגילי הסדר בצה"ל" המפרט את תרגילי הסדר וספר "נוהג וטקס בצה"ל" המפרט את הטקסים ואת מנהגיהם בצה"ל. ספרים אלה מפורסמים על ידי עמו"ם.
3. 
            א. בכל יחידה צבאית יפורסמו פקודות הקבע הקובעות והמסדירות את משטר המחנה.
                     פקודות הקבע יבוססו על החוברת ועל הספרים המפורטים בסעיף 2 לעיל, תוך התאמתן לתנאי                        היחידה.
           ב.  פקודות קבע אלו יפורסמו גם הן על גבי לוחות המודעות ביחידה.
           ג.  מפקד המקבל פיקוד על יחידה יוודא קיומן של פקודות הקבע.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים