33.0231 כלי רכב-שבתון רכב-נוהל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


* תוקף סעיפים 1 ו- 2 מה - 15 דצמ´ 97
1. "נהג תורן" - חייל אשר מונה לשמש כנהג ברכב צבאי לביצוע נסיעות כל עוד היותו בתפקיד.
2. תנועתם של כלי רכב צבאיים בתפקיד אסורה במשך הימים שנקבעו כשבתון רכב, בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן.
3. שבתון יחול בימים הר"מ:-
א. בשבתות.
ב. ימים א ו- ב של ראש השנה.
ג. יום הכיפורים.
ד. יום א בסוכות.
ה. חג שמיני עצרת.
ו. ימים א ו- ז של פסח.
ז. חג השבועות.
         השבתון יתחיל עם כניסת השבת או החג ויסתיים בצאת השבת או החג.  
 * תוקף סעיפים 4 ו- 5 מה - 15 דצמ´ 97
4. התנועה ברכב שבתון מותרת לנהג תורן, שקצין או מפקד תורן אישרו את נסיעתו על כרטיס העבודה של הרכב (טופס 1321), כמפורט בסעיף 10 לפ"מ 58.0205, ושהוא מצויד באישור נסיעה ברכב צבאי בתפקיד בשבתון הרכב (טופס 33-1).
5. רכב כיבוי אש, אמבולנס, רכב חילוץ, רכב עזרה ראשונה של שדות התעופה וכלי רכב של המשטרה הצבאית, המצוידים בשלט "משטרה צבאית" והנמצאים בתפקיד, רשאים לנוע בשבתון הרכב, בלי שנהג הרכב יצויד באישור נסיעה בשבתון רכב (טופס 33-1), במקרה שתנועת הרכב הנ"ל חיונית לביצוע התפקיד המיוחד, לו נועד רכב זה.ניפוק האישור


* תוקף סעיפים 6 עד 8 מה - 15 ינו´ 85
6. אישורי הנסיעה בשבתון הרכב ינופקו לכל יחידות צה"ל ע"י ענף משטר ומשמעת באכ"א-פרט.
7. מפקדה או יחידה, שברשותה אישורים לנסיעה בשבתון הרכב, תנהל רישום מעודכן ומעקב אחר האישורים שחולקו.
 
8. ברשות המפקדות הר"מ יימצאו מספר אישורי נסיעה בשבתון הרכב כעתודה, שתשמש את הצרכים הבלתי קבועים ביחידות הכפופות:-
א. הפיקודים המרחביים.
ב. הפיקודים היעודיים.
ג. חיל-האוויר.
ד. חיל-הים.
ה. חילות השדה.
ו. האגפים במטכ"ל.
ז. קציני החיל הראשיים.
ח. נשיא בית-הדין הצבאי לערעורים.
ט. חטיבות.
* תוקף סעיף  9 מה - 15 דצמ´ 97
9. אבד טופס 33-1, החייל האחראי לאובדן יועמד לדין. 
* תוקף סעיפים 10 ו- 11 מה - 15 ינו´ 85
10. כאחראי לאובדן הטופס ייחשב החייל, שחתם על קבלת הטופס בעת לקיחתו ולא החזירו, או חייל אחר, שיש ראיות ברורות, כי הוא האחראי לאובדן. אם אין חייל החתום על קבלת הטופס, ואין ראיות לגבי אחריותו של חייל אחר, ייחשב הממונה על ניהול מחברת הרישום כאחראי לאובדן.
11. העתק טופס התלונה, לאחר שדן בו קצין השיפוט, יצורף לבקשה להוצאת טופס חדש, שתופנה לענף משטר ומשמעת באכ"א-פרט.

השארת תגובה

Leave a Message