בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0316 ? סמכויות מעצר, חיפוש, חקירה, מאסר והאשמה-חיילים ואזרחים

33.0316 ? סמכויות מעצר, חיפוש, חקירה, מאסר והאשמה-חיילים ואזרחים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 עד 6 מה - 16 פבר´ 97  1. תחימת הסמכויות בין השלטונות הצבאיים והשלטונות האזרחיים בעניין חקירה, חיפוש, מעצר, האשמה ומאסר מפורטת בהפ"ע 5.0206.

  2. שוטר צבאי ושוטר משטרת ישראל בליווי שוטר צבאי, רשאים להיכנס בכל עת למחנה צבאי, ותוך הצגת צו מתאים, או על פי כל סמכות אחרת המוקנית להם על פי דין, לעצור בו כל אדם בר מעצר ולערוך עליו חיפוש, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 3 ו- 4 להלן.

  3. למחנות בסיווג "סודי" ומעלה, ייכנס שוטר צבאי או שוטר משטרת ישראל בליווי שוטר צבאי, בכפוף למגבלות ביטחון שדה, שייקבעו על ידי קצין הביטחון של היחידה.

  4. שוטר צבאי או שוטר משטרת ישראל בליווי שוטר צבאי, שיבקשו להיכנס למחנה צבאי, לצרכים המפורטים בסעיף 2 לעיל, רשאים לדרוש ולקבל ליווי מאת מפקד היחידה או סגנו, או בהיעדרם - מהקצין התורן, שיושיטו לו עזרה מלאה בביצוע תפקידו. 

  5. מפקדי היחידות יסבירו לחייליהם, שמלבד כפיפותם לחוק הצבאי, הם כפופים גם לחוק האזרחי, ולפיכך הם חייבים, כמו כל אזרח אחר במדינה, להישמע להוראות של שוטרים צבאיים ושל שוטרי משטרת ישראל. 

  6. לדרישת שוטר צבאי או שוטר משטרת ישראל, חייב כל חייל להזדהות על ידי מסירת מספרו האישי, דרגתו ושמו, וכן על ידי הצגתה של תעודה צבאית אישית, כהגדרתה בפ"מ 30.0106.

השארת תגובה

Leave a Message