בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0321 צו על תנאי, תביעות נגד חייל צה”ל וחקירת סיבות מוות בבתי-משפט אזרחיים-נוהל

33.0321 צו על תנאי, תביעות נגד חייל צה”ל וחקירת סיבות מוות בבתי-משפט אזרחיים-נוהל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 עד 8 מה- 16 בפבר´ 97  1. חייל שהואשם בפלילים, או שהוגשה נגדו תביעה אזרחית עקב מעשים שנעשו על ידו בתוקף תפקידו או עקב שירותו בצבא, או שקיבל צו על תנאי המכוון אליו, או הזמנה לשופט חוקר אזרחי, העורך חקירת סיבת מוות בקשר למותו של חייל או בקשר למותו של אדם, שהחייל נאשם בהם, יודיע על האישום, על התביעה, על הצו או על ההזמנה, לפי המקרה, באופן מיידי, למפקד יחידתו, ולביטחון שדה ביחידה.

  2. מפקד יחידה שאחד מפקודיו קיבל צו על תנאי, כתב אישום, כתב תביעה או הזמנה, כמפורט בסעיף 1 לעיל, המכוונים אליו, יביא את המסמכים הנ"ל, במהירות האפשרית, בפני הפרקליט הצבאי הפיקודי,  הפרקליט הצבאי החילי או הפרקליט הצבאי הזרועי.

  3. מפקד יחידה ימסור לפרקליט הצבאי הפיקודי, לפרקליט הצבאי החילי או לפרקליט הצבאי הזרועי את שמות החיילים או האזרחים, המכירים את העובדות הנוגעות למקרה עליו נסבו האישום, התביעה, הצו על תנאי או חקירת סיבת מוות.

  4. מפקד היחידה או החיילים ששמותיהם נמסרו כאמור לעיל, וכן כל חייל שיידרש לכך, יתייצבו, במקום ובמועד שייקבעו, בפני הפרקליט הצבאי הפיקודי, הפרקליט הצבאי החילי או הפרקליט הצבאי הזרועי או בפני כל מי שייקבע על ידם, וימסרו את כל הפרטים, כפי שיידרשו.

  5. אין באמור לעיל כדי לפטור את החייל מחובת ההיענות להזמנת בית המשפט האזרחי, כפי שפורטה בהזמנה הנ"ל.

  6. חייל שהגיעה אליו פנייה מצד עורך דין אזרחי, בנושא הקשור למילוי תפקידו של החייל בצבא, יביא את הפנייה, מייד, בפני מפקדו, שיעבירה במהירות האפשרית, בצירוף הערותיו, לפרקליט הצבאי הפיקודי, לפרקליט הצבאי החילי, לפרקליט הצבאי הזרועי המתאים או למפצ"ר-ע´ הפצ"ר ליעח"ק ולביטחון שדה ביחידתו.

  7. במקביל להעברת הפנייה לפרקליט הצבאי או למפצ"ר-ע´ הפצ"ר ליעח"ק, ישיב החייל, מקבל הפנייה, בכתב, לעורך הדין, בנוסח שדוגמתו ניתנת בנספח לפקודה זו.

  8. חייל לא יענה לפניית עורך דין אזרחי בעל פה בכל נושא הנוגע לצבא או הקשור במילוי תפקידו, אלא יפנה את עורך הדין לפרקליט הצבאי הפיקודי, לפרקליט הצבאי החילי, לפרקליט הצבאי הזרועי או למפצ"ר-ע´ הפצ"ר ליעח"ק.

 


נספח לפ"מ 33.0321


יחידת דואר צבאי _________


לכבוד עו"ד __________________


 


פנייתך בדבר ___________ הועברה לטיפול הגורמים המוסמכים בצה"ל,  שישיבוך ישירות.


 


                                              בכבוד רב,


                                                     ____________________________                     
                                                      (פרטים אישיים, ללא ציון התפקיד)                         


                                                                                            ___________________
                                                                                                         (חתימה)


         33.0322   בוטלה (בחוזר מספר 99)
         33.0323   בוטלה
         33.0324   בוטלה (בחוזר מספר 100)

השארת תגובה

Leave a Message